طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیسرد ترین و گرم ترین شهر های دنیا کدام اند؟
سرد ترین و گرمترین شهرهای دنیا کدامند؟

طبق آمار هواشناسی سردترین آب و هوا به متعلق به شهرماگادون در کشور روسیه با دمای -3 درجه و گرمترین آن ها متعلق به کویت با دمای 35 درجه سانتی گراد است.

راه و شهرسازی, گرم ترین شهر جهان, اقتصادی, سرد گرم شهر جهان

راه و شهرسازی, گرم ترین شهر جهان, اقتصادی, هواشناسی جهانی, بارش باران
به نقل از خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اگر قصد سفر به نقاط متفاوت دنیا را دارید اطلاع از دمای هوای شهر مورد نظرتان می تواند کمک بزرگی به برنامه ریزی شما کند.

آخرین پیش بینی ها از حالت آب وهوای نقاط متفاوت دنیا نشان می دهد اکثر نقاط دارای هوای نیمه ابری یا بارانی هستند.

طبق آمار هواشناسی سردترین آب و هوا به متعلق به شهرماگادون در کشور روسیه با دمای3- درجه سانتی گراد و گرمترین شهر دنیا کویت با دمای 35 درجه سانتی گراد است.

بارش باران, راه و شهرسازی, گرم ترین شهر جهان, سرد گرم شهر جهان


سردترین و گرم ترین شهرهای دنیا کدام اند ؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات