طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلممستند ساز مدافع حرمی که خودش سوژه مستند سازها شد فیلم
همه اسناد مالکیت در ادارات ثبت استان مستند سازی شوند | موحد

کسانی که بی سر و صدا می روند و بازگشتشان خواب می شود برای عزیزانشان،آنها که بلیطشان برای سفر به سرزمین پاکی ها یکطرفست.

مدافعین حرم, شهید باغبانی, شهدای حرم, مستند ساز مدافع حرمی خودش سوژه مستند سازها

مدافعین حرم, شهید باغبانی, شهدای حرم, دانلود, فیلم

به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ کسانی که بی سر و صدا می روند و بازگشتشان خواب می شود برای عزیزانشان،آنها که بلیطشان برای سفر به سرزمین پاکی ها یکطرفست.

مدافعین حرم,شهید باغبانی,شهدای حرم,دانلود,فیلم,فیلم,شهید باغبانی,شهدای حرم,مدافعین حرم,دانلودلینک دانلود فیلم

مستند سازی نقاط آسیب پذیر شناسایی شده در آمل
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات