طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
حضور هفت دانشگاه استان اصفهان در بین دانشگاه های برتر جهان
2 دانشگاه ایرانی در بین 500 دانشگاه برتر جهان

هفت دانشگاه دولتی و غیر دولتی از استان اصفهان در جمع دانشگاه های برتر جهان در نظام رتبه بندی سایماگو (Scimago) در سال 2016 قرار گرفتند.

دانشگاههای برتر, دنیا, هفت دانشگاه, دانشگاه استان اصفهان بین دانشگاه برتر دنیا

دانشگاههای برتر, دنیا, هفت دانشگاه, اصفهان, حضور
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،نظام رتبه بندی سایماگو که به ارزیابی دانشگاه ها و موسسه های علمی و پژوهشی جهان می پردازد در جدیدترین نقل از خود، فهرست دانشگاه های برتر در سال 2016 را منتشر کرده است.
در این نقل از، 99 دانشگاه از ایران در بین پنج هزار و 147 دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند.
در بین دانشگاه های ایرانی حاضر در این فهرست نیز هفت دانشگاه از استان اصفهان هستند.
این دانشگاه ها به ترتیب شامل صنعتی اصفهان، کاشان، علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، آزاد اسلامی نجف آباد، علوم پزشکی کاشان و آزاد اسلامی اصفهان ( خوراسگان) هستند.
10 دانشگاه برتر ایران در این فهرست نیز به ترتیب شامل تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، علوم و فناوری ایران، فردوسی مشهد، شیراز و علوم و تحقیقات آزاد هستند.
دانشگاه تهران به عنوان برترین دانشگاه ایرانی در فهرست سایماگو دارای رتبه 395 در بین دانشگاه های برتر دنیاست.
رتبه جهانی دانشگاه صنعتی اصفهان نیز 525 است.
رتبه سایر دانشگاه های حاضر در استان اصفهان در این فهرست بین 587 تا 680 قرار دارد.
همچنین بر اساس این رتبه بندی، دانشگاه های ایران در زمینه پژوهش (research) در رتبه 14، در نوآوری (innovation) در رتبه 75 ، در زمینه تاثیر اجتماعی (societal) در رتبه 50 و در مجموع (overal) در رتبه 30 جهان قرار گرفتند.
نظام رتبه بندی سایماگو ( Scimago Institutions Rankings World Report) بر اساس ترکیبی از سه شاخص پژوهش، نوآوری و تاثیر اجتماعی به رتبه بندی دانشگاه های جهان می پردازد.
اصفهان، دومین استان دانشگاهی کشور با حدود 330 هزار دانشجو و 150 مرکز آموزش عالی است و به عنوان یکی از قطب های علمی و فناوری کشور، نقشی مهم در معرفی و شناساندن ظرفیت های دانشگاهی ایران به جهان و دیگر دانشگاه ها دارد.

2 دانشگاه برتر ایران در بین 500 دانشگاه برتر جهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات