طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

مجازیجانباز 65 درصد در 108 شهر کشور رکاب زد
پایداری ۲۰ درصد بودجه شهرداری ها در کشور

جانباز رکاب زن از رکاب زنی در 108 شهر کشور خبر داد.

ترویج ایثار و شهادت, جانباز رکاب زن, شهرهای ایران, جانباز درصد شهر کشور رکاب زد

ترویج ایثار و شهادت, جانباز رکاب زن, شهرهای ایران, پرچم ایران, جانباز 65 درصد
به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید مسعود طباطبایی جانباز 65 درصد ارتش عصر امروز در مراسم نهال کاری در پارک اظهار کرد: تاکنون 108 شهر ایران را رکاب زده ام.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شهرهای ایران را به عنوان سه رنگ پرچم ایران گشته است، افزود: رنگ قرمز پرچم ایران اسلامی نشان ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

این جانباز رکاب زن با اشاره به اینکه سفر خود را بعد بازگشت از سفرهای ایتالیا و آلمان شروع کرده است، تصریح کرد: در سال 90 و همزمان با روز ملی خلیج فارس سفر خود را شروع کرده است.

طباطبایی با اشاره به اینکه این سفر را به سمت شلمچه ادامه داده است، افزود: طی سه سال به 51 شهر ایران سفر کرده ام.

وی، دور دوم سفرهای خود را با نماد رنگ سبز شروع کرده است، اضافه کرد: این سفر با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از سال 94 شروع شده است.

این جانباز رکاب زن با اشاره به اینکه در دور دوم سفر که به مناسبت روز خلیج فارس برگزار شد اولین تیم ملی اقوام ایران به استان ها اعزام شدند، اضافه کرد: این سفر با حضور 8 نفر شروع شد.

طباطبایی با بیان اینکه در این دور تعدادی از رکاب زنان از آرامگاه پاسارگاد به سمت بوشهر حرکت کردند، عنوان کرد: سبعد به مناسبت روز جانباز از خرمشهر تا شلمچه را رکاب زده شد.

این رکاب زن جانباز با اشاره به اینکه در این سفر چهار کبوتر رهاسازی شد، عنوان کرد: در این دور دوچرخه سواران اقوام ملی ایران با سفر به 34 استان سفر خود را به پایان رساندند.

طباطبایی اعلام کرد: طی دور نخست و دوم سفر خود به 85 شهر استان زنجان سفر کرده است.

وی از شروع دور سوم سفر خود همزمان با روز ارتش از شاهرود یاد کرد و افزود: در این ادامه این سفر به سمت تهران، سبعد یزد تا بندرعباس رکاب زنی شده است.

این جانباز رکاب زن با اشاره به اینکه در طول سفرهای خود اقدام به کاشت درخت کرده است، اظهار کرد: تاکنون 190 درخت در شهرها و استان های متفاوت ایران کاشته شده است.

طباطبایی با اشاره به اینکه در آینده سعی در ادامه این سفرها در کشورهای خارجی دارد، اضافه کرد: به علت تأمین هزینه این سفرها به صورت شخصی بعد از تأمین اعتبار طی سال آتی یا دو سال آینده این سفر انجام شود.

منبع:فارس

رکاب زدن دوچرخه با یک پا فیلم | شهروندخبرنگار
facebook google telegram twitter whatsApp