طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیتصویر مسخره ترین کارت شناسایی دنیا تصاویر
صدور کارت شناسایی ویژه بازرسان آرد و نان

یک دانشجو مسخره ترین تصویر کارت شناسایی جهان را تحویل گرفت.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، دیر شاو یک دانشجوی 19 ساله است که در دانشگاه لیورپول تحصیل می کند که این اواخر برای گرفتن کارت اتحادیه دانشجویان دانشگاهش اقدام کرد.


تصویر سلفی, تصویر کارت شناسایی, مسخره ترین تصویر کارت شناسایی دنیا, مسخره کارت شناسایی دنیا

عکس سلفی, عکس کارت شناسایی, مسخره ترین عکس کارت شناسایی دنیا, کارت شناسایی, باشگاه خبرنگاران جوان, مسخره ترین عکس, باشگاه شبانه


این دانشجوی جوان به این فکر افتاد که چه می شود اگر عکسی که برای این کارت تحویل می دهد، یک سلفی مسخره از اسنپچت خود باشد و همین کار را انجام داد.


جذاب اینجاست که اتحادیه دانشجویان تصویر مسخره دیر را قبول کرد و آن را روی کارت شناسایی اش زد که او نیز در دانشگاه از کارت استفاده کرد و هیچ مسئله ای برایش پیش نیامد.


باشگاه شبانه, تصویر سلفی, تصویر کارت شناسایی, مسخره کارت شناسایی دنیا


گفتنی است،شاید این کارت بتواند مسخره ترین کارت شناسایی دنیا شناخته شود و شاید هم بتواند آغاز تازه ای برای تصویر های جدید روی کارت های شناسایی باشد.


شروع نصب کارت شناسایی رانندگان تاکسی در تاکسی ها
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات