طاها پخش

مشارکت ۲۲ درصدی اصفهانی ها در سرشماری سال ۹۵
مشارکت 50 درصدی قیروکارزینی ها در سرشماری الکترونیکی 95

معاون آمار اداره کل برنامه و بودجه اصفهان گفت: درصد مشارکت استان در سرشماری نفوس و مسکن، ۲۲ درصد است.

22 درصدی, مردم اصفهان, سرشماری نفوس و مسکن, مشارکت درصدی اصفهانی سرشماری ۹

22 درصدی, مردم اصفهان, سرشماری نفوس و مسکن, مشارکت

به نقل از www.sarshomari۹۵.ir تا ۲۷ مهر ماه تمدید شده است، ابراز داشت: تاکنون ۳۷۳ هزار و ۵۳۰ خانوار در سطح استان اصفهان در این سامانه ثبت نام کرده اند.

معاون آمار و اطلاعات اداره کل برنامه و بودجه استان اصفهان افزود: در واقع می توان گفت در حال حاضر حدود یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۲۰ نفر از شهروندان استان اصفهان در سامانه سرشماری نفوس و مسکن استان اصفهان ثبت ام شده اند.

لعلی با بیان اینکه سمیرم با ۶۴ درصد، خور و بیابانک با ۵۸ درصد و بوئین و میان دشت با ۴۸ درصد بیشترین سهم مشارکت در سطح استان اصفهان را داشتند، افزود: در این راستا شهرستان های آران و بیدگل، نجف آباد و خمینی شهر با نرخ مشارکت ۱۶ تا ۱۸ درصد کمترین مشارکت را در ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ داشته اند.

وی در ادامه با بیان اینکه از دوشنبه هفته گذشته تاکنون ثبت نام رایگان در مدارس در محلاتی که زیرساخت های استفاده از اینترنت را ندارند اجرایی شده است، افزود: این اقدام از ساعت ۱۳ تا ۱۸ در مدارس این محلات از جمله سودان، رهنان، زینبیه و خوراسگان اجرایی می شود.

معاون آمار و اطلاعات اداره کل برنامه و بودجه استان اصفهان جایگاه استان اصفهان در سطح کشور در خصوص مشارکت مردم در ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ را در رتبه نوزدهم اعلام کرد و افزود: البته باید توجه داشته باشیم که استان اصفهان به نسبت جمعیت در مقایسه با استان های تهران، خراسان رضوی و خوزستان از جایگاه مناسب تری برخوردار است.مشارکت ۵۰ درصدی قمی ها در ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن
facebook google telegram twitter whatsApp