طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مدال برنز دنیا بر گردن رستمی
مدال های نقره و برنز مسابقات بر گردن رکابخانوم کشورمان

فرض اله رستمی دونده قزوینی مدال برنز مسابقات جهانی ارمنستان را بر گردن آویخت .

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ این مسابقات با حضور پنج هزار دونده در کشور ارمنستان برگزار شد.

مدال برنز جهان, مسابقات جهانی ارمنستان, فرض اله رستمی, مدال برنز دنیا گردن رستمی

مدال برنز جهان, مسابقات جهانی ارمنستان, فرض اله رستمی, قزوین

فرض اله رستمی, مدال برنز جهان, فرض اله رستمی, مدال برنز دنیا گردن رستمی


مسابقات جهانی ارمنستان, فرض اله رستمی, قزوین, مدال برنز دنیا گردن رستمی


در انتظار 4 مدال برنز دنیا برای فرنگی جوانان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات