طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیگذرگاه های امن برای خروج شهروندان از موصل
ایجاد گذرگاه های امن در موصل برای خروج غیرنظامیان | حیدر عبادی

نخست وزیر عراق از ایجاد گذرگاه های امن برای خروج شهروندان از شهر موصل هنگام عملیات آزادسازی این شهر خبر داد.


حیدر العبادی, موصل

خبرگزاری فارس: نخست وزیر عراق در دیدار با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که «آنچه برای ما مهم است، فقط آزادسازی اراضی عراق نیست، بلکه آزادی انسان و حفاظت از امنیت آن است.»

به نقل از خبرگزاری المعلومه عراق، حیدر العبادی افزود: گذرگاه های امن برای خروج غیرنظامیان هنگام عملیات آزادسازی موصل، آماده است.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با تاکید بر اینکه «طرح راهبردی برای بازگرداندن امنیت به نقاط آزاد شده وجود دارد»، گفت: «جامعه جهانی و نهادهای بین المللی باید به دولت عراق در این زمنیه کمک کنند.»

«کراندی» کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز از تلاش های بغداد در تعامل با آوارگان و تامین امنیت برای بازگشت آنها به نقاط آزاد شده، تقدیر و تشکر کرد.

جدیدترین نقل از های میدانی رسیده از عراق تاکید می کند، نیروهای کمپانی کننده در عملیات آزادسازی شهر «موصل» به حوالی 15 کیلومتر این شهر رسیده اند.

بنابر نقل از ها، پیشروی این نیروها به سمت موصل متوقف شده و همگی در انتظار اعلام ساعت صفر و شروع عملیات آزادسازی این شهر از تصرف گروه تکفیری «داعش» هستند.

شهروندان آگاه ضامن امنیت و آرامش
facebook google telegram twitter whatsApp