طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

مجازیویتامین های A و C به پاک کردن حافظه سلولی کمک می کنند
توزیع 16 هزار پاکت جمع آوری کمک های دانش آموزی

طبق نتایج یک مطالعه جدید، ویتامین های A و C به پاک کردن حافظه سلولی کمک می کنند.

تغییر DNA, آسیب مغز, ویتامین AوC, ویتامین A C پاک حافظه سلولی کمک

تغییر DNA, آسیب مغز, ویتامین AوC, پاک کردن حافظه, سلول بنیادی
به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مطالعه نشان داده است که ویتامین های A و C دارای پتانسیل بازنویسی حافظه جدید در سلول ها هستند. این کشف جدید در زمینه تولید داروهای احیاءکننده که درصدد جایگزینی سلول های سالم جدید به جای سلول های آسیب دیده در مغز، ریه یا خون است، کاربرد دارد.

تیمی از محققان از انگلستان، آلمان و نیوزیلند دریافتند هر دو ویتامین A و C می توانند بر فرآیند موسوم به «متیل زدایی» که به پاک کردن حافظه سلول کمک می کند، تاثیر گذارند.

«متیل زدایی» با هویت سلول شروع می شود و از طریق تغییرات وراژنتیک در DNA مشخص می شود. بخش اصلی در فرآیند پاک شدن حافظه سلول (و تبدیل سلول به یک سلول بنیادی) شامل حذف متیل از DNA است که به متیل زدایی معروف است.

تیم تحقیق دریافت ویتامین C موجب تقویت فعالیت در برخی آنزیم های مشخص در سلول می شود و در نتیجه برنامه ریزی مجدد سلول اتفاق می افتد.

منبع:مهر

مردم میمه برای نظافت شهر به کمک پاکبان ها آمدند
facebook google telegram twitter whatsApp