طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ورزشیبزرگترین تجمع شائولین ها در چین
برچسب ها:
عکس های بزرگترین تجمع شائولین ها در چین

هرساله در چین مراسمی برای دانش آموختگان ورزش شائولین برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: هرساله صدها ورزشکار در رشته های متفاوت ورزش شائولین در زادگاه شائولین برای نمایش و جشن گرد هم جمع می شوند. ورزشکاران شائولین بر این باورند هنر رزمی در میان مردم سبب ارتقا فرهنگ و آداب معاشرت می شود.


هدف اصلی برگزاری این جشنواره چهار روزه که نخستین بار سال 1991 در کشور چین برگزار شد، اجرای نمایش و معرفی شائولین ها و همچنین انتقال روحیه جنگجویی و تبادل شگردهای رزمی در میان ورزشکاران است. در این رویداد ورزشی، ورزشکاران بیش از 60کشور دنیا در رشته های ووشو و تالو کمپانی می کنند.


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین


, , , بزرگترین تجمع شائولین چین

چین بزرگترین تولیدومصرف کننده طلای دنیا
facebook google telegram twitter whatsApp