طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های بستن جاده برای عبور یک کوالا
فیلم جاده ای که به سختی می توان از آن عبور کرد

یک پلیس بزرگراه به یک کوالا کمک کرد که از جاده عبور کند.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، خیلی اتفاق نمی افتد که کسی به حیوانی کمک کند و تبدیل به قهرمان آن حیوان شود ولی روز شنبه یک پلیس بزرگراه با کمک به یک کوالا تا ابد قهرمان آن شد.


باشگاه خبرنگاران جوان, استرالیا, کویینزلند, بستن جاده عبور کوالا

باشگاه خبرنگاران جوان, استرالیا, کویینزلند, باشگاه شبانه, عبور کردن کوالا از جاده, پلیس بزرگراه, بستن جاده برای عبور یک کوالا


روز شنبه جان فرانکلین در حالیکه در یکی از بزگراه های کویینزلند در حال گشت زدن بود یک کوالا را دید که در حال عبور کردن از عرض بزرگراه بود اما خطر این وجود داشت خودرویی به آن بزند.


به همین خاطر، این مأمور پلیس دوستدار حیوان ماشین پلیس را در وسط بزرگراه پارک کرد و به مدت چند ثانیه ماشین ها را نگه داشت تا این کوالا در امنیت از جاده عبور کند.


بستن جاده برای عبور یک کوالا, باشگاه شبانه, کویینزلند, بستن جاده عبور کوالا


گفتنی است،در نهایت هم که همه مردم این کار پلیس را دیدند، هیچ شکایتی نکردند و او را تشویق کردند.


عبور از جاده سیل زده با ابزاری جذاب تصاویر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات