طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیپدیده شاندیز وزیر کشور را به مجلس کشاند
امیر کویت مجلس این کشور را منحل کرد

وضع نامشخص پدیده شاندیز و مطالبات سرمایه گذاران وزیر کشور را برای پاسخگویی به جلسه علنی مجلس کشاند.


پدیده شاندیز, وزیر کشور

خبرگزاری ایسنا: وضع نامشخص پدیده شاندیز و مطالبات سرمایه گذاران وزیر کشور را برای پاسخگویی به جلسه علنی مجلس کشاند.

اصغر سلیمی در گفت وگویی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: وزیر کشور به منظور پاسخگویی به ۱۸ سوال نمایندگان در جلسه امروز کمیسیون شوراها حاضر شد که از این میان هشت سوال از سوی سوال کنندگان بعد گرفته شد و ۱۰ سوال مطرح شد که تعدادی از نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع شدند و برخی سوالات نیز برای بررسی های بیشتر مراعا ماند.

وی افزود: از میان سوال کنندگان آقایان کواکبیان نماینده تهران و حاجی دلیگانی از پاسخ های وزیر قانع نشدند  که سوال این دو نماینده در خصوص موضوع پروژه پدیده شاندیز و وضع نامشخص مطالبات مردم و هم چنین دلیل حضور تعداد زیادی از اتباع بیگانه بدون مجوزهای قانونی و اجازه اقامت در کشور بود و در دو موضوع قرار شد وزیر کشور برای پاسخگویی به نمایندگان و تصمیم گیری نهایی در جلسه علنی به مجلس بیاید.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز که با حضور هیأت رئیسه کمیسیون برگزار شد موضوع سیاست های ابلاغی انتخابات از سوی رهبری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این سیاست ها در قالب لایحه جامع انتخابات که دولت موظف به ارائه آن به مجلس شده است، به صورت قانون درآید.

بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه کشور در مجلس پایان یافت
facebook google telegram twitter whatsApp