طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیرشد 8.1 درصدی حجم نقدینگی در 5 ماه نخست امسال
رشد 30 درصدی حجم نقدینگی درتیرماه نسبت به پارسال

بر اساس آمار اقتصادی ارائه شده از سوی بانک مرکزی ،حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال با ۸.۱ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال گذشته و ۲۹.۲ درصد رشد نسبت به مردادماه سال قبل مواجه شد.

اسکناس مسکوک, حجم نقدینگی, متغیر پولی, رشد درصدی حجم نقدینگی ماه نخست امسال

اسکناس مسکوک, حجم نقدینگی, متغیر پولی, رشد اقتصاد, بانک مرکزی

به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی بر اساس آمار اقتصادی ارائه شده در بخش متغیرهای پولی ،حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال با ۸.۱ درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال گذشته و ۲۹.۲ درصد رشد نسبت به مردادماه سال قبل به یک هزار و ۹۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.


بر اساس این آمار ،حدود ۹۵۱ هزار میلیارد تومان از رقم موجود را شبه پول یعنی مجموعه ای از سپرده های بانکی تشکیل می دهد.


شبه پول حدود ۸.۱ درصد رشد داشته و از ۸۸۰ هزار میلیارد اسفندماه سال ۱۳۹۴ به رقم فعلی ۹۵۱ هزار میلیاردی افزایش یافته است. در عین حال که نزدیک به ۱۴۷ هزار میلیار تومان دیگر پول بوده که با رشد ۷.۹ درصدی نسبت به پایان سال قبل همراه است.


بر پایه این نقل از،همچنین میزان اسکناس مسکوک در دست اشخاص به ۳۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته؛ اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش داشت.

افزایش 10 درصدی درآمدهای گمرکی در چهار ماه نخست امسال
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات