طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیوجه مشترک وزرای ارشاد دولت اصلاحات و اعتدال
برچسب ها:
اعتدال خصیصه ی بارز نمایندگان ارشد دولت در استان هاست

نزدیک به هاشمی رفسنجانی است، در دولت اصلاحات سفیر بوده، معاون سیاسی پورمحمدی در وزارت کشور بوده، وزیر ارشاد دولت روحانی است، وقتی از مجلس رای اعتماد گرفت گفت فیس بوک باید رفع فیلتر شود، از ممیزی های سال های گذشته گلایه مند بود، می خواست نویسندگان صریح القلم باشند، دوست داشت هیچ روزنامه ای توقیف نشود.


وزیر ارشاد نامه نیوز: نزدیک به هاشمی رفسنجانی است، در دولت اصلاحات سفیر بوده، معاون سیاسی پورمحمدی در وزارت کشور بوده، وزیر ارشاد دولت روحانی است، وقتی از مجلس رای اعتماد گرفت گفت فیس بوک باید رفع فیلتر شود، از ممیزی های سال های گذشته گلایه مند بود، می خواست نویسندگان صریح القلم باشند، دوست داشت هیچ روزنامه ای توقیف نشود.

الآن اما وزیر ارشاد دولت روحانی روزهای سختی را سپری می کند و حتی برخی می گویند استعفایش روی میز روحانی است. برگزاری کنسرت ها در مشهد و قم باعث شده است تا جنتی زیر شدیدترین فشارها باشد.

در زمان مجلس نهم، طیف دلوابعد این مجلس همیشه او را آماج حملات خود قرار می دادند.

مخالفان جنتی که سخت به دنبال زمین زدن وزیر ارشاد دولت روحانی هستند از هر شیوه ای بهره جستند و جریحه دار کردن احساسات از جمله این حربه ها بود تا با این کار این طبقه اجتماعی را نسبت به دولت روحانی بدبین کنند و به واسطه این بدبینی راه را برای تحت فشار قرار دادن دولت و یا استیضاح جنتی باز کنند.

این فشارها به حدی است که به نظر می رسد جنتی عطای وزارت ارشاد را به لقایش ببخشد. 


امری که شاید بتوان آن را مسبوق به سابقه نیز دانست، چه آنکه وزرای ارشاد به جز وزرای دولت احمدی نژاد، همواره زیر شدید ترین فشارهای سیاسی و غیر سیاسی بوده اند. جنس فشارها به جنتی درست مانند همان برخوردهایی است که با وزرای ارشاد دولت هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات صورت می گرفته است.

حساس شدن باعث می شود که تمام حواس دولت متوجه شفاف سازی در مورد ابهامات بوجود آمده شود و همین مسئله باعث می شود که دولت از بسیاری از مسئولیت های اصلی خود بازبماند.


نزدیک روحانی به رئیس دولت اصلاحات و هاشمی شاید باعث شده است تا سرنوشت وزیر ارشاد دولت او نیز شبیه سرنوشت وزاری ارشاد دولت های سازندگی و اصلاحات باشد.

فشار به دو وزیر ارشاد، دولت های اصلاحات و هاشمی منجر به برکناری از طریق استیضاح نشد و آنها مجبور به استعفا شدند. باید دید که آیا علی جنتی هم به سرنوشت این دو وزیر سابق دچار خواهد شد یا روحانی سرنوشت دیگری را برای جنتی رقم خواهد زد؟

طنز؛ وجهی از اعتدال
facebook google telegram twitter whatsApp