طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیکشف نقاشی های 14هزار ساله روی دیوارهای یک غار
کشف مجسمه 15هزار ساله گاومیش در غاری در فرانسه

غار در روستای لکیتیوی اسپانیا قرار دارد. نقاشی های کشف شده نسبت به دیگر آثار چند هزار ساله در مناطق دیگر بزرگ تر هستند. به طوریکه بعضی نقاشی ها به ۱/۵ متر می رسند.

وبسایت کافه ترک: دانشمندان در شبه جزیره ایبری اسپانیا نقاشی هایی کشف کردند که قدمتش به ۱۴ هزار ۵۰۰ سال قبل باز می گردد.

نقاشی, اسپانیا, کشف, کشف نقاشی ساله دیوارهای غار

اسپانیا, غار, کشف, نقاشی


۵۰ عدد نقاشی روی دیوارها موجود است که ۳۰ عدد آن طراحی هایی از حیوانات متفاوت و باقی نقاشی ها نیم دایره و خطوط هستند. به نظر می رسد آثار به دست آمده تا به امروز یکی از کشفیات بسیار مهم در آن منطقه است.

غار, اسپانیا, نقاشی, کشف نقاشی ساله دیوارهای غارغار در روستای لکیتیوی اسپانیا قرار دارد. نقاشی های کشف شده نسبت به دیگر آثار چند هزار ساله در مناطق دیگر بزرگ تر هستند. به طوریکه بعضی نقاشی ها به ۱/۵ متر می رسند.

غار, کشف, غار, کشف نقاشی ساله دیوارهای غاربر خلاف تصور رسانه ها غار از طرف مردم  محلی شناخته شده بود و در آن رفت آمد صورت می گرفت اما هیچکس خیلی به اعماق غار نرفته بود تا نقاشی ها را کشف کند.

نقاشی, غار, کشف, کشف نقاشی ساله دیوارهای غار

عکس های کشف رازهای جدید 4.5 میلیارد ساله از ماه
facebook google telegram twitter whatsApp