طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیبزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین
تأخیر در برگزاری همه پرسی ونزوئلا علت قانونی دارد | کارشناس آمریکای لاتین

این آکواریوم با حجم 4/5 میلیون لیتر آب شور دارای 3000 گونه متفاوت جانوران دریایی است که 90 در صد آنها را بومی برزیل تشکیل می دهند. این آکواریوم تا پایان سال میلادی در ریودوژانیرو افتتاح خواهد شد.

وبسایت مشرق: این آکواریوم با حجم 4/5 میلیون لیتر آب شور دارای 3000 گونه متفاوت جانوران دریایی است که 90 در صد آنها را بومی برزیل تشکیل می دهند. این آکواریوم تا پایان سال میلادی در ریودوژانیرو افتتاح خواهد شد.

آمریکای لاتین, آمریکای لاتین, بزرگترین, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

آکواریوم, ریودوژانیرو, بزرگترین, آمریکای لاتین

آکواریوم, آمریکای لاتین, ریودوژانیرو, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

آمریکای لاتین, ریودوژانیرو, بزرگترین, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

بزرگترین, ریودوژانیرو, آمریکای لاتین, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

آمریکای لاتین, آکواریوم, آمریکای لاتین, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

بزرگترین, آمریکای لاتین, آکواریوم, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

بزرگترین, بزرگترین, ریودوژانیرو, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

بزرگترین, آکواریوم, آمریکای لاتین, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

ریودوژانیرو, بزرگترین, آکواریوم, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

آمریکای لاتین, بزرگترین, آکواریوم, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

بزرگترین, آمریکای لاتین, ریودوژانیرو, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

آکواریوم, بزرگترین, ریودوژانیرو, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

بزرگترین, بزرگترین, آمریکای لاتین, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

بزرگترین, آکواریوم, آمریکای لاتین, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین

آکواریوم, ریودوژانیرو, آکواریوم, بزرگترین آکواریوم آمریکای لاتین


لحظه عزیمت وزیر خارجه به آمریکای لاتین فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp