طاها پخش

ورزشیجهانبخش، کاندیدای خوش پوش ترین بازیکن هلند
جهانبخش سومین بازیکن تهاجمی هلند

بازیکن ملی پوش تیم آلکمار هلند کاندیدای خوش پوش ترین بازیکن سال لیگ هلند شد.

کاپ: علیرضا جهانبخش کاندیدای خوش پوش ترین بازیکن سال لیگ هلند شد.


وی از هوادارانش خواست تا به عنوان خوش پوش ترین بازیکن سال لیگ هلند به او رای بدهند.


جهانبخش, جهانبخش, جهانبخش, جهانبخش کاندیدای خوش پوش بازیکن هلند

جهانبخش

تیپ های جذاب بازیکنان ملی پوش فرانسه
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp