طاها پخش

دیدنی و خواندنیبامزه ترین لحظه های کودک و والدین
شکار لحظات بامزه خوابیدن کودکان در شرایط متفاوت تصاویر

بچه ها به جهان می آیند و زندگی شما را دگرگون می کنند، آن ها آغاز به گریه، سروصدا، ریختن غذا هرجای خانه می کنند و وقتی شما در نهایت لحظه ای آرامش پیدا می کنید دوباره آغاز به گریه کردن می کنند.

برترین ها: بچه ها به جهان می آیند و زندگی شما را دگرگون می کنند، آن ها آغاز به گریه، سروصدا، ریختن غذا هرجای خانه می کنند و وقتی شما در نهایت لحظه ای آرامش پیدا می کنید دوباره آغاز به گریه کردن می کنند. پدر و مادر بودن به صبر و شکیبایی زیادی نیاز دارد. اما اگر کمی حس شوخ طبعی داشته باشید آن قدرها هم بد نیست. در این مطلب مجموعه ای از جذاب ترین و بامزه ترین لحظه های کودکان که توسط پدر و مادرشان ثبت شده اند را مشاهده می کنید.

جذاب و دیدنی, پدر و مادر, کودک, بامزه لحظه کودک والدین

کودک, پدر و مادر, بامزه, جالب و دیدنی

بامزه, پدر و مادر, جذاب و دیدنی, بامزه لحظه کودک والدین

جذاب و دیدنی, جذاب و دیدنی, پدر و مادر, بامزه لحظه کودک والدین

بامزه, کودک, جذاب و دیدنی, بامزه لحظه کودک والدین

کودک, کودک, بامزه, بامزه لحظه کودک والدین

کودک, بامزه, جذاب و دیدنی, بامزه لحظه کودک والدین

بامزه, کودک, بامزه, بامزه لحظه کودک والدین

پدر و مادر, بامزه, کودک, بامزه لحظه کودک والدین

پدر و مادر, جذاب و دیدنی, پدر و مادر, بامزه لحظه کودک والدین

بامزه, جذاب و دیدنی, کودک, بامزه لحظه کودک والدین

جذاب و دیدنی, جذاب و دیدنی, پدر و مادر, بامزه لحظه کودک والدین

کودک, پدر و مادر, بامزه, بامزه لحظه کودک والدین

جذاب و دیدنی, بامزه, کودک, بامزه لحظه کودک والدین

کودک, جذاب و دیدنی, پدر و مادر, بامزه لحظه کودک والدین

غرق شدن 2 کودک مقابل دیدگان والدین
facebook google telegram twitter whatsApp