طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمنجات معجزه آسای راننده خودروی ون در یک برخورد!
فیلم نجات معجزه آسای راننده از میان زبانه های آتش

دوربین های شهری لحظه تصادف وحشتناک یک کامیون حمل سیمان و یک ون را ثبت کردند که در این حادثه راننده کامیون و ون هر دو سالم بودند.

وب سایت 55 آنلاین: دوربین های شهری لحظه تصادف وحشتناک یک کامیون حمل سیمان و یک ون را ثبت کردند که در این حادثه راننده کامیون و ون هر دو سالم بودند.تصادف, کامیون, ون, فیلم


نجات معجزه آسای راننده خاور پس از برخورد شاخ به شاخ عکس
برچسب ها: , , ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات