طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیپزشکیان به احمدتوکلی طعنه می زند؟
طعنه اقبال شاکری به زندگی ساده بابارجب و حقوق چند 10 میلیونی مدیران

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روزنامه ایران، از گروهایی انتقاد می کند که با شعارعدالتخواهی در موضوع فیش های حقوقی ورود کردند و هدفشان، زمین زدن دولت بود. به نظر می رسد اولین فرد نام و نشان دار در این زمینه احمد توکلی بود.


انتخابات ریاست جمهوری 96

 مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روزنامه ایران، از گروهایی انتقاد می کند که با شعارعدالتخواهی در موضوع فیش های حقوقی ورود کردند و هدفشان، زمین زدن دولت بود. به نظر می رسد اولین فرد نام و نشان دار در این زمینه احمد توکلی بود.

بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:

*الان هم در موضوع پرداخت های ناعادلانه داریم به بیراهه می رویم. یعنی اتفاقاً گروه هایی که با شعار عدالتخواهی آمدند این بحث را با هدف زمین زدن دولت به سمتی خاص بردند، روندی را آغاز کردند که من فکر نمی کنم پایان آن به ایجاد عدالت اقتصادی در پرداخت ها منجر شود. این اقداماتی هم که الان انجام می شود اگر درست به آن دقت کنیم خیلی چشم انداز خوبی ندارد.

* هر چند خیلی ها الان می گویند این پرداخت ها تخلف و خلاف قانون بوده اما هنوز اصرار دارم که برای تمام این پرداخت ها ما قانون داشتیم. قانون اجازه می داد و هنوز هم می دهد که یک نفر در این مملکت 800هزار تومان بگیرد و یک نفر بالای 150میلیون تومان. این هم یک مسأله فراگیر است که آن را به چند مدیر دولتی که کم و بیش وجهه سیاسی داشته اند تخفیف داده اند.

* مگر در دولت قبل این موارد نبوده؟ الان چرا کسی درباره آن نمی گوید؟ در همین نقل از دیوان محاسبات آمده بود که سال 91 بالای 130 مورد پرونده راجع به همین موضوع برای مدیران دولت قبل تشکیل شده بود. در همین نقل از عنوان مدیران قبلی که بالای 900 میلیون و یک میلیارد تومان پاداش گرفته بودند، آمده بود. خب این سؤال پیش می آید چرا کسی آن زمان چیزی نمی گفت؟ چرا کسی پیگیری نمی کند که پاداش های غیر عادلانه اینها به بیت المال بازگشته یا نه؟

*38 سال است که هر سال شدیدتر از قبل از این شعارها می دهیم و هر سال فساد بدتر از قبل می شود. یک جا باید به خود بیاییم و این روش را کنار بگذاریم و دنبال درمان جدی برویم که زمانبر هم هست. ما طی این مدت حرف درست و علمی درباره فساد نزدیم و به خاطر عجله و انواع دلایل دیگر از آن فرار کرده ایم. الان هم داریم با شعار با این موضوع مقابله می کنیم، هم آن نقل از ها و هم طرح هایی که من دیدم بیشتر وضعیت شعاری داشتند.

زندگی به سبک کیت میدلتون
facebook google telegram twitter whatsApp