طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ویدیو و فیلمروش تازه و موثر برای تولید طلا از موبایل
برچسب ها: , ,
از نقش موثر بخش خصوص در اقتصاد تا دمیدن جان تازه به صنعت قالی بافی

تولید طلا در بسیاری از موارد به محیط زیست خسارت وارد می کند. در زمینه تولید طلا از مواد بازیافتی نیز خسارت های زیست محیطی کم نیست. اما یک شمیست اسکاتلندنی راهی برای بازیافت طلا از وسایل الکترونیک فرسوده کشف کرده که می تواند راهی ارزشمند برای بازیافت طلا باشد.

ساعت 24: تولید طلا در بسیاری از موارد به محیط زیست خسارت وارد می کند. در زمینه تولید طلا از مواد بازیافتی نیز خسارت های زیست محیطی کم نیست. اما یک شمیست اسکاتلندنی راهی برای بازیافت طلا از وسایل الکترونیک فرسوده کشف کرده که می تواند راهی ارزشمند برای بازیافت طلا باشد.

براساس برآوردهای انجام شده هفت درصد طلای دنیا در تجهیزات فرسوده الکترونیکی بکار رفته است.

بخش اعظم این طلا در تلفن های همراه استفاده شده است. تا پیش از این برای بازیافت و تولید طلا از سیانید و مواد سمی و پرخطر برای محیط زیست استفاده می شد. این روش برای استخراج و تولید فلزات معدنی دیگری نیز قابل استفاده است که می تواند به تحول مهمی در این زمینه منجر شود.فیلم, طلا, موبایل


تولید زیتون کاهش یافت / عوامل موثر در افزایش بهره وری گندم کدامند؟
facebook google telegram twitter whatsApp