طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

فرهنگی و هنریوقتی فیلمنامه اسکورسیزی موکت می شود
«سکوت» بلندترین فیلم اسکورسیزی می شود

یک مجتمع سینمایی در برلین که موکت کف راهرو آن نقشی از فیلمنامه ی "راننده تاکسی” اثر پُل شریدر و کارگردانی استاد مارتین اسکورسیزی است.

وب سایت سینما سینما: در تصویری که مشاهده می کنید فیلمنامه ای از فیلمساز شهیر سینما مارتین اسکورسیزی موکت شده است.

 یک مجتمع سینمایی در برلین که موکت کف راهرو آن نقشی از فیلمنامه ی "راننده تاکسی” اثر پُل شریدر و کارگردانی استاد مارتین اسکورسیزی است.

اسکورسیزی, کارگردانان سینما, سینمای جهان, فیلمنامه اسکورسیزی موکت

سینمای جهان, اسکورسیزی, کارگردانان سینما

فیلمنامه های بلند و کوتاه بخش رقابتی جشنواره «چهل چراغ» معرفی شدند
facebook google telegram twitter whatsApp