طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمبهترین منبت کاری روی هندوانه!
کتک کاری نمایندگان در راهروهای مجلس فیلم

در این ویدئو منبت کاری با ابزار بسیار ساده و فقط به کمک دست بدون استفاده از هیچ ابزار ماشینی بر روی هندوانه را شاهد خواهید بود.

برترین ها: در این ویدئو منبت کاری با ابزار بسیار ساده و فقط به کمک دست بدون استفاده از هیچ ابزار ماشینی بر روی هندوانه را شاهد خواهید بود.فیلم, هندوانه, منبت, هنرمندانه


افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی تهران
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات