طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیعیادت شهریان از پورحیدری و کیمیا علیزاده
عیادت شهریان و ناظمی از منصور پورحیدری

معاون امور بانوان وزارت ورزش امروز از پیشکسوت استقلال عیادت کرد.

خبرگزاری فارس: کیمیا علیزاده به علت جراحی از ناحیه زانو در بیمارستان بستری است. رباب شهریان معاون امور بانوان وزارت ورزش امروز با حضور در بیمارستان از وی عیادت کرد.


, , , عیادت شهریان پورحیدری کیمیا علیزاده

شهریان همچنین از منصور پورحیدری پیشکسوت استقلال هم عیادت کرد و در جریان روند بهبودی وی قرار گرفت.

, , , عیادت شهریان پورحیدری کیمیا علیزاده

عیادت کیمیا علیزاده از کودکان بی سرپرست البرز فیلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات