طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیجایگیری مرتفع ترین پل معلق خارومیانه در ایران
ترسناک ترین پل معلق خاورمیانه در ایران

این پل با طول 325 متر، عرض 2 متر و ارتفاع 80 متر از بستر رودخانه خیاوچایی می تواند پایگاهی برای دوستداران ارتفاع به حساب آید.

خبرگزاری میزان: پل معلق واقع در بستر رودخانه خیاوچایی مشگین شهر به عنوان مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه شناخته شده است.

مشگین شهر با طبیعت بکر خود شهر زیبایی برای مسافرت و بازدید است که در این میان جایگیری مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه به جاذبه های این شهر توریستی افزوده است.پلی که صحنه طبیعت بکر این شهر را تکمیل کرده است.

این پل با طول 325 متر، عرض 2 متر و ارتفاع 80 متر از بستر رودخانه خیاوچایی می تواند پایگاهی برای دوستداران ارتفاع به حساب آید.

پل معلق, مرتفع ترین, مرتفع ترین, جایگیری مرتفع پل معلق خارومیانه ایران

خیاوچایی, پل, مشگین شهر, پل معلق, مرتفع ترین

مشگین شهر, پل معلق, مرتفع ترین, جایگیری مرتفع پل معلق خارومیانه ایران

خیاوچایی, مرتفع ترین, پل معلق, جایگیری مرتفع پل معلق خارومیانه ایران

مرتفع ترین, پل معلق, خیاوچایی, جایگیری مرتفع پل معلق خارومیانه ایران

خیاوچایی, پل, پل معلق, جایگیری مرتفع پل معلق خارومیانه ایران

برگزاری مسابقه قوی ترین مردان ایران در معلق ترین پل خاورمیانه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات