طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیحمله انتحاری به خیمه عزاداری در بغداد
حمله تروریست ها به یک هیات عزاداری در بغداد

بر اثر حمله انتحاری به خیمه عزاداری در منطقه «الشعب» در شمال بغداد 34 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند.

خبرگزاری ایرنا: بر اثر حمله انتحاری به خیمه عزاداری در منطقه «الشعب» در شمال بغداد 34 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند.

خیمه عزاداری, خیمه عزاداری, بغداد, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

خیمه عزاداری, بغداد

خیمه عزاداری, خیمه عزاداری, بغداد, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

خیمه عزاداری, بغداد, خیمه عزاداری, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

بغداد, خیمه عزاداری, بغداد, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

بغداد, خیمه عزاداری, بغداد, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

خیمه عزاداری, خیمه عزاداری, بغداد, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

بغداد, بغداد, خیمه عزاداری, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

خیمه عزاداری, بغداد, خیمه عزاداری, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

خیمه عزاداری, خیمه عزاداری, بغداد, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

بغداد, خیمه عزاداری, بغداد, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

بغداد, خیمه عزاداری, بغداد, حمله انتحاری خیمه عزاداری بغداد

واکنش ترکیه به حمله انتحاری در بغداد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات