طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

فرهنگی و هنریآینده آمریکا به روایت سیمپسون ها!
اختلاف گسترده ای میان دو دیدگاه درباره آینده آمریکا وجود دارد | کلینتون

اپیزود «بارت به آینده» در فصل یازدهم سریال و در سال ۲۰۰۰ است که در آن بارت سیمپسون تصوری از آینده را می بیند که پس از ریاست جمهوری پر دردسر دانلد ترامپ، خواهرش لیزا سیمپسون به عنوان نخستین رئیس جمهور زن آمریکا به کاخ سفید راه پیدا کرده است!

وب سایت مجله دنیای تصویر: وقتی سریال «سیمپسون ها» را در طول بیش از دو دهه گذشته مرور کنیم، به نکات جالبی برمی خوریم. نمونه اش اپیزود «بارت به آینده» در فصل یازدهم سریال و در سال ۲۰۰۰ است که در آن بارت سیمپسون تصوری از آینده را می بیند که پس از ریاست جمهوری پر دردسر دانلد ترامپ، خواهرش لیزا سیمپسون به عنوان نخستین رئیس جمهور زن آمریکا به کاخ سفید راه پیدا کرده است!

بازیگران هالیوود, بازیگران هالیوود, سینمای هالیوود, آینده آمریکا روایت سیمپسون ها!

ترامپ, سیمپسون ها, سینمای هالیوود, بازیگران هالیوود


در Bart to the Future یکی از اپیزودهای نه چندان موفق فصل های میانی سریال «خانواده سیمپسون» به شمار می آید که پس از حضور دانلد ترامپ در عرصه سیاست و اعلام نامزدی اش برای ریاست جمهوری در معرض توجه قرار گرفت. مت گرونینگ خالق این سریال انیمیشن جزو منتقدان ترامپ است و در ماه های اخیر بارها او را سوژه ی شوخی ها درون سریال و بیرون از آن قرار داده است.

بازیگران هالیوود, ترامپ, سیمپسون ها, آینده آمریکا روایت سیمپسون ها!

روایتی آمریکایی از حضور S-300 در ایران
facebook google telegram twitter whatsApp