طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیتصویر روز نشنال جئوگرافیک؛ غیرقابل شمارش
تصویر روز نشنال جئوگرافیک؛ بر فراز ساحل

دویست راس! این عددی است که عکاس این تصویر، در مورد تعداد گوسفندانی که در اینجا به چشم می خورند، بیان می کند. این تصویر در ایسلند و توسط اینار اُرن ( Einar Örn ) ثبت شده است.

برترین ها: دویست راس! این عددی است که عکاس این تصویر، در مورد تعداد گوسفندانی که در اینجا به چشم می خورند، بیان می کند. این تصویر در ایسلند و توسط اینار اُرن ( Einar Örn ) ثبت شده است.

او در مورد این نگاه خیره و پرشور دسته جمعی چنین برداشت می کند که آنها پس از قدم زدن بر روی برف منتظر رفتن به یک خانه ی گرم هستند.

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ بر روی آن کلیک کنید.

تصویر روز, تصویر روز, نشنال جئوگرافیک, نشنال جئوگرافیک غیرقابل شمارش

نشنال جئوگرافیک, عکس روز

تصویر روز نشنال جئوگرافیک؛ منظره گلگون
facebook google telegram twitter whatsApp