طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیپرونده تحصیل «فریدون» به کجا رسید؟
مکاتبات وزرات علوم با کمیسیون آموزش مجلس درباره پرونده تحصیلی حسین فریدون

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ۳ ابهام در نامه وزیر علوم درباره تحصیل توصیه ای برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور خبر داد.


حسین فریدون خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ۳ ابهام در نامه وزیر علوم درباره تحصیل توصیه ای برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور خبر داد.

محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره تحصیل توصیه ای حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور، اظهار کرد: هیئت رئیسه کمیسیون آموزش درباره تحصیل برادر رئیس جمهور نامه ای به وزیر علوم ارسال کرده است.


وی ادامه داد: وزیر علوم در پاسخ به نامه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش  نامه ای به این کمیسیون ارسال کرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در نامه وزیر علوم 3 ابهام وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به ابهامات موجود در نامه وزیر علوم اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مجدداً نامه ای به وزیر ارسال کردند.

زاهدی تاکید کرد: البته تاکنون بعد از سپری شدن 2 هفته از ارسال نامه پاسخی از سوی وزیر به کمیسیون واصل نشده است.

جزئیاتی تازه از تحصیل توصیه ای حسین فریدون
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات