طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیمنزل پسر اسطوره فوتبال در لیست مزایده
منزل اسطوره فوتبال ایران به مزایده گذاشته می شود!

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ملک "م.پ" پسر اسطوره فوتبال ایران(متعلق به اقوام درجه یک وی) به علت عدم پرداخت بدهی خود به دولت، در مرحله ارزیابی و قیمت گذاری است تا با رأی دادگاه در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش برسد.


پسر اسطوره فوتبال خبرگزاری تسنیم: علی قنبری؛  معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم پرداخت بدهی 25 میلیارد تومانی "م.پ"  پسر اسطوره فوتبال ایران به کمپانی بازرگانی دولتی ایران بابت خرید برنج و شکر پس از گذشت بیش از یک و نیم سال گفت: آقای "م.پ" قول داده است که طلب خود را به کمپانی بازرگانی دولتی ایران پرداخت کند و ضمانت نامه ارائه دهد، اما ما نیز در این خصوص شکایت نامه خود را  تنظیم کرده ایم.

وی در خصوص ملکی که "م.پ" از بستگان درجه یک خود به عنوان وثیقه در منطقه لواسانات در گرو گذاشته است افزود: ملکی که "م. پ" در گرو کمپانی بازرگانی دولتی برای خرید برنج و شکر (به مبلغ 25 میلیارد تومان) قرار داده در مرحله کارشناسی قیمت است تا درصورتی که فرد یادشده بدهی خود را تسویه نکند، ملک وی به مزایده گذاشته شده و به فروش برسد.

قنبری گفت: ملک وی در مرحله ارزیابی و قیمت گذاری است و با رأی دادگاه می توانیم ملک را به فروش برسانیم. او قول داده است که بدهی خود را پرداخت کند اما درصورتی که بدهی خود را پرداخت نکرد ملک وی به فروش می رسد.

به نقل از خبرگزاری تسنیم، پسر اسطوره فوتبال ایران که اواخر سال 93 از کمپانی بازرگانی دولتی برنج و شکر نسیه در قبال رهن یک ملک خریده بود، باگذشت بیش از یک سال و نیم 25 میلیارد تومان پول دولت را بعد نداده و در ماه های گذشته نیز با تنظیم شکایتی در دادگاه خواستار ابطال سند رهنی شده است.

بر اساس سندی که در اختیار این خبرگزاری است، ملکی که کمپانی "ر.س.ا." متعلق به "م.پ." به عنوان رهن در قبال خرید برنج ها به کمپانی بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه یک "م.پ." هست، از کمپانی بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت 25 میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازبعد گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای "م.پ." و پدرش اخیراً در نامه ای به رئیس جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت 4 ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت های رئیس جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل کمپانی بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود، ولی کمپانی بازرگانی دولتی زیر بار این سفارش نرفت.

ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنج های آلوده
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات