طاها پخش

دیدنی و خواندنیبزرگترین توپ و زنگ جهان در کرملین مسکو
اختلاف مسکو و واشینگتن در خصوص سوریه همچنان باقی است | کرملین

توپ ها و زنگ ها همیشه رابطه ویژه ای داشتند. آن ها از یک جنس ساخته و اغلب در یک کارخانه ساخته می شوند. در طول تاریخ، زنگ ها زنگ ها ذوب می شدند تا در زمان جنگ از آن ها توپ ساخته شود، و توپ ها ذوب می شدند تا در زمان صلح از آن ها زنگ ساخته شود.

برترین ها: توپ ها و زنگ ها همیشه رابطه ویژه ای داشتند. آن ها از یک جنس ساخته و اغلب در یک کارخانه ساخته می شوند. در طول تاریخ، زنگ ها زنگ ها ذوب می شدند تا در زمان جنگ از آن ها توپ ساخته شود، و توپ ها ذوب می شدند تا در زمان صلح از آن ها زنگ ساخته شود. از این رو تعجب آور نیست که هردوی آن ها را در کاخ کرملین مسکو در فاصله ای کمتر از صدمتر از هم ببینیم: توپ و زنگ تزار.

توپ تزار 40 تن وزن دارد و قطر لوله آن 890 میلیمتر است و به نظر می رسد در نوع خود بزرگترین در دنیا باشد. این توپ در سال 1586 توسط استاد هنرمند برنزکار «آندری چخوف» به دستور تزار تئودور ساخته شد. متاسفانه این توپ برای اهداف کاربردی و عملی بیش از حد بزرگ بود و پرتاب گلوله توپ از آن به خرابی آن منجر می شد. به مدت طولانی، تصور می شد این توپ هرگز استفاده نشده است اما در اواخر قرن بیستم تحلیل ها نشان داد حداقل یک بار از آن استفاده شده است و احتمالا به جای یک توپ بزرگ چندین گلوله کوچک را شکلیک کرده است.

توپ, بزرگترین, تزار, بزرگترین توپ زنگ جهان کرملین مسکو

مسکو, زنگ, کرملین, توپ, بزرگترین, تزار

شاید توپ تزار بیشتر به عنوان نمایش قدرت ساخته شده تا استفاده واقعا نظامی. در آن روزها استادان توپ روسی به عنوان بهترین های دنیا شهرت داشتند. آن ها مدل های سلاحی طراحی می کردند که هیچ همتایی در غرب نداشت. تفنگ سازان روسی اولی کسانی بودند که شیارهایی را به دیواره داخلی لوله تفنگ اضافه کردند پوسته مستطیلی، دید به عقب و ثابت جلو و سیستم بارگذاری ته تفنگ همگی از نوآوری استادان توپ ساز روسی است. همچنین ارتش روسیه یکی از بزرگترین انبارهای توپخانه در اروپا را داشته است. توپ در اصل به مدت یک قرن در میدان سرخ قرار داشت و بعدها به کرملین منتقل شد.

بزرگترین, کرملین, توپ, بزرگترین توپ زنگ جهان کرملین مسکو

زنگ, بزرگترین, تزار, بزرگترین توپ زنگ جهان کرملین مسکو


در فاصله ای نه چندان دور از بزرگترین توپ، یکی دیگر از بزرگترین های دنیا قرار گرفته است: زنگ تزار. این زنگ 6 متر ارتفاع و 6.6 متر قطر و تقریبا 202 تن وزن دارد. سطح آن با تصاویر آرامبخش فرشتگان باروک، فرشتگان حامی و تصاویر ملکه آنا و تزار الکسی در ابعاد تقریبا واقعی تزئین شده است. زنگ تزار هم هیچگاه استفاده نشده است. زنگ اصلی در مقایسه با اینکه اکنون در کرملین مسکو قرار دارد کوچک تر بود و 18000 کیلوگرم وزن داشت که در حادثه آتش سوزی سقوط کرد و شکسته شد. دومین زنگ تزار با کمک بقایای زنگ اول ساخته شد و تقریبا 100 هزار کیلوگرم بزرگتر از آن بود. این زنگ هم قبل از اینکه کامل شود در آتش سوزی از نابود شد. سومین زنگ از هردو زنگ قبلی بزرگتر بود و وزنی دوبرابر آن داشت. برای ساخت این زنگ با این ابعاد بسیار بزرگ، یک گودال بسیار بزرگ در نزدیکی جایی که زنگ قرن ها ایستاده حفر شد، بعد از دو سال ریخته گری، زنگ بالاخره کامل شد. بالاخره زنگ در سال 1836 بالا آورده و در روی یک پایه قرار داده شد.

بزرگترین, کرملین, مسکو, بزرگترین توپ زنگ جهان کرملین مسکو

تزار, کرملین, زنگ, بزرگترین توپ زنگ جهان کرملین مسکو

مسکو, کرملین, بزرگترین, بزرگترین توپ زنگ جهان کرملین مسکو

بزرگترین توپ ساحلی دنیا
facebook google telegram twitter whatsApp