طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مکان های تفریحی جهاناین مکان ها دروازه ورود به جهنم هستند
ورود دروازه بان سابق تیم ملی به مدلینگ

در زمان های قدیم مرگ خیلی نزدیکتر به مردم بود. بیمارستانی برای درمان بیماری ها نبود و مرگ یک موجود عجیب و ناشناخته و ترسناک محسوب میشد. برای همین تخیلات و داستان های زیادی راجع به آن وجود داشت.

وب سایت گردالی: در زمان های قدیم مرگ خیلی نزدیکتر به مردم بود. بیمارستانی برای درمان بیماری ها نبود و مرگ یک موجود عجیب و ناشناخته و ترسناک محسوب میشد. برای همین تخیلات و داستان های زیادی راجع به آن وجود داشت. در ادامه ده مکان را که به ورودی جهنم معروفند میبینید:

جهنم در زمین, شهر ارواح, گردشگری, مکان دروازه ورود جهنم

جهنم در زمین, گردشگری, شهر ارواح


الپوتریپا

این محل غار بزرگی در یونان است که دریاچه ای دارد که معروف به محل رفت و آمد مرده ها بین دو دنیا بوده است. این غار برای یک میلیون سال گم شده بود و سبعد توسط یک شکارچی دوباره کشف شد. از حدود ۶هزار سال دفن کردن در این غار آغاز شد. تا الان ۱۷۰ نفر دفن شده همراه سفالگری ها پیدا شده اند. حتی جسد زوجی در آغوش هم به سمت سفر ابدی در این غار دفن شده است.

جهنم در زمین, شهر ارواح, گردشگری, مکان دروازه ورود جهنم


Actuni Tunichil Muknal

این غار در بلیز، زمانی به عنوان ورودی دنیا زیرین مایاها، Xibalba، شناخته میشد. در این غار، دست سازه های مایا، قربانی های آنها و آتش وجود داشته است. قربانی ها به داخل غار برده میشدند و به سرشان ضربه ی بسیار محکمی میزدند تا جمجمه بشکند و سبعد برای مرگ رها میشدند تا به سمت دنیا زیرین بروند.

البته ساختار غار طوری است که بدن قربانی با کریستال پوشیده میشد و به زمین غار میچسبید.

جهنم در زمین, شهر ارواح, گردشگری, مکان دروازه ورود جهنم


پلوتونیوم

پلوتونیوم اسم ورودی دنیا زیرین یونانی است. این مکان که الآن در ترکیه قرار دارد، به نام حفره ی شیطان شناخته میشود. اینجا مکانی است که که بقایای معبدی برای پلوتو پیدا شده است.

نویسندگان باستانی از پلوتونیوم صحبت کرده اند ولی این مکان به تازگی در کنار خرابه های معبد آپولو یافت شده است. درطول حفاری، این مکان پیدا شد که روی منبعی طبیعی از کربن دی اکسید است و پرندگانی که زیادی به آن نزدیک باشند خفه میشوند و میمیرند.

شهر ارواح, جهنم در زمین, گردشگری, مکان دروازه ورود جهنم


آتشنشان ماسایا

وقتی فاتحان اسپانیایی به نیکاراگوئه رسیدند، اسم این آتشفشان فوران کننده را دهانه ی جهنم گذاشتند. محلی ها زنان و بچه ها را برای پایان دادن به خشکسالی در لاوا قربانی میکردند، چون فکر میکردند این کوه خداست. حجم بالای دی اکسید سولفور که این آتشفشان آزاد میکرده است باعث شده بود آنرا با جهنم اشتباه بگیرند.

گردشگری, شهر ارواح, جهنم در زمین, مکان دروازه ورود جهنم


دریاچه ی پرگوسا

کوه اتنا، در سیسیل، با آتشفشان پرآتش، به عنوان ورودی جهنم شناخته میشده است. این محل به عنوان مکانی شناخته میشد که خدای یونان، هادس، پرسفون، دختر خدای برداشت محصول را به خانه اش در زیر دنیا برده بود. با گم شدن دخترش، این خدا اجازه نمیداد هیچ محصولی رشد کند.

آنها اعتقاد داشتند هرسال نزدیک بهار، پرسفون، از جهنم ، از این دریاچه سربرمیاورد .

شهر ارواح, گردشگری, جهنم در زمین, مکان دروازه ورود جهنم


در جهنم


در ترکمنستان، دهانه ای در زمین وجود دارد که همیشه سوزان است. این دهانه خیلی قدیمی نیست و قدمت آنرا به سال ۱۹۷۱ تخمین میزنند. در طول جستجو برای گاز طبیعی، یک گودال خالی پیدا شد که گازهای مضر داشت و آنها تصمیم گرفتند این گودال را آتش بزنند. از آن زمان، این حفره روشن است.

این حفره عنکبوت ها را هم به علت نامعلومی به سمت خود جذب میکند.

جهنم در زمین, شهر ارواح, گردشگری, مکان دروازه ورود جهنم


جهنم های بپو

برخلاف دیگر مکان های این لیست، جهنم بپو، به راحتی با اتوبوس قابل دسترسی است. در ژاپن، پدیده های آتشفشانی عمده است و چشمه های داغ مثل بپو، عادی هستند. این جهنم مانند، شامل آب های آبی روشن تا آب قرمز رنگ داغ است. با اینکه این مکان ها خیلی زیبا هستند ولی در گذشته این آب ها برای شکنجه و کشتن استفاده میشده است.

گردشگری, جهنم در زمین, شهر ارواح, مکان دروازه ورود جهنم


شهر ارواح فنگ دو

در کوهستان مینگ، چین، مجموعه ای از معابد است که به ارتباط با زندگی پس از مرگ معروف بوده است. اسم این شهر از ترکیب دو اسم جستجوگر که پس تبدیل به دو فرد نامیرا شدند آمده است، یین و وانگ.

کسانی که میخواهند از جهنم دوری کنند باید سه آزمون را ازسر بگذرانند. این آزمون ها شامل گذشتن از پل روی جهنم، ایستادن با یک پا روی صخره و آزمونی در گذرگاه شکنجه است.

گردشگری, شهر ارواح, جهنم در زمین, مکان دروازه ورود جهنم


غار سیبل

در قدیم مردم به پیشگوها خیلی توجه میکردند. پیشگویان زن، سیبل، خیلی محبوب بودند. در Aeneid از پیشگویی صحبت میشود که به Aeneas میگوید برای اینکه بتواند یک ملت بزرگ (رم) را پایه بگذارد باید به دنیا زیرین برود. او به اعماق میرود و ارواح مرده ها را میبیند.

در این افسانه از غاری با ۱۰۰دهانه صحبت میشود که پیشگویی او را قوی تر میکند. غاری به نام سیبل در کومائه، در سال ۱۹۳۲ پیدا میشود که دهانه ها و ورودی های زیادی دارد.

گردشگری, شهر ارواح, جهنم در زمین, مکان دروازه ورود جهنم


اشباح افیریا

در این مکان برای ارتباط با اشباح آنور رودخانه، باید خودشان را پاک میکردند و از میان تونل ها با درهای آهنی عبور میکردند.

حفاری ها در این محل، چرخ، ضامن و مکانیزمی برای حرکت دادن تصویر یک انسان پیدا کرده اند.

گردشگری, جهنم در زمین, شهر ارواح, مکان دروازه ورود جهنم

عکس های 4 مکانی که حق ورود به آنها را ندارید
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات