طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مکان های تفریحی جهانفستیوال اونگ کور در تبت
چرا این روزها این قدر زود از کوره در می رویم؟

در این فستیوال که هر ساله برگزار می شود، روستاییان تبتی برای برداشت محصولات بیشتر و بهتر دعا می کنند. در کنار این مراسم دعا، جشن های متنوع و تفریح های شادی بخش نیز برگزار می شود.

وب سایت 118 سفر: در این فستیوال که هر ساله برگزار می شود، روستاییان تبتی برای برداشت محصولات بیشتر و بهتر دعا می کنند. در کنار این مراسم دعا، جشن های متنوع و تفریح های شادی بخش نیز برگزار می شود.


جهانگردی, جهانگردی, تبت, فستیوال اونگ کور تبت

تبت, جهانگردی


به راستی فستیوال های شرقی با لباس های سنتی و حال و هوای مخصوص خود، یکی از جذاب ترین جشنواره هایی هستند که می توان تجربه کرد. از این رو می خواهیم به معرفی فستیوال اونگ کور در تبت بپردازیم.

در این فستیوال که هر ساله برگزار می شود، روستاییان تبتی برای برداشت محصولات بیشتر و بهتر دعا می کنند. در کنار این مراسم دعا، جشن های متنوع و تفریح های شادی بخش نیز برگزار می شود. البته مردم محلی هم به خوبی پذیرای توریست هایی هستند که به این گونه فستیوال ها علاقه مند هستند.


تبت, تبت, جهانگردی, فستیوال اونگ کور تبت


جهانگردی, جهانگردی, تبت, فستیوال اونگ کور تبت


جهانگردی, تبت, جهانگردی, فستیوال اونگ کور تبت


تبت, تبت, جهانگردی, فستیوال اونگ کور تبت


تبت, جهانگردی, تبت, فستیوال اونگ کور تبت


تبت, تبت, جهانگردی, فستیوال اونگ کور تبت


تبت, جهانگردی, تبت, فستیوال اونگ کور تبت


جهانگردی, تبت, جهانگردی, فستیوال اونگ کور تبت


تبت, تبت, جهانگردی, فستیوال اونگ کور تبت


پیشرفت 85 درصدی پروژه مس چهل کوره در استان
برچسب ها: ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات