طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیکلید اشتغال در دست کیست؟
اشتغال و رونق صنایع با هنر و صنعت فرش دستباف

نرخ بیکاری در بهار سال 95 به 12,2 درصد رسیده است، شمار بیکاران در کشور از مرز سه میلیون و صد هزار نفر عبور کرده و در این شرایط یک میلیون و 800 هزار جوان در کشور هیچ شغلی ندارند، این آمار چکیده ای از تازه ترین نقل از مرکز آمار ایران درباره حالت بیکاری در کشور است که چند روز پیش اعلام کرده بود؛ این اعداد به خوبی از اورژانسی شدن حالت اشتغال در ایران حکایت دارند.


بازار کار

روزنامه وقایع اتفاقیه: نرخ بیکاری در بهار سال 95 به 12,2 درصد رسیده است، شمار بیکاران در کشور از مرز سه میلیون و صد هزار نفر عبور کرده و در این شرایط یک میلیون و 800 هزار جوان در کشور هیچ شغلی ندارند، این آمار چکیده ای از تازه ترین نقل از مرکز آمار ایران درباره حالت بیکاری در کشور است که چند روز پیش اعلام کرده بود؛ این اعداد به خوبی از اورژانسی شدن حالت اشتغال در ایران حکایت دارند.

هیچ یک از سیاست های اشتغال زایی هم که در ایران انجام شده است، نتوانسته حتی کمی از وخامت این اوضاع را کم کند. پیش از این هم بررسی آمار رسمی بیکاری حکایت از 50 درصد از تحصیلکرده های کشور در لشکر بیکاران دارد. برخی نقل از های جدید میدانی هم نشان می دهد: شاخص بیکاری بلندمدت در ایران از 10 سال گذشته تاکنون ثابت مانده است.

به این مفهوم که بسیاری از افراد جویای شغل بیش از یک سال دوران بیکاری خود را سپری می کنند. همچنین بررسی نوسانات حالت بیکاری بلندمدت جمعیت کل کشور در سال های 84 تا 93 نشان می دهد: این شاخص در سال ۸۴ معادل 4,3 درصد از جمعیت کشور را شامل می شد و در سال ۸۵ نیز این عدد ثابت ماند. در سال های ۸۶ و ۸۷ میزان بیکاری بلندمدت از «کل جمعیت» 1,4 درصد بود که البته در سال ۸۶ سهم این شاخص از جمعیت شهری 5,2 درصد بود و در سال ۸۷ به 4,9 درصد از جمعیت «شهری» کاهش یافت. از طرفی، تعداد افرادی که در کل کشور، در یک سال یا بیشتر بیکار بودند با رشد 0,4 درصدی از 4,1 درصد در سال ۸۷ به 4,5 درصد در سال ۸۸ افزایش یافت.

بالاترین نرخ بیکاری بلندمدت؛ سال 89

اما در این میان، در این سال ها، بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت به سال ۸۹ اختصاص داشت؛ سال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان بازار کار می گویند: افزایش بیکاری در میان دهک های درآمدی ضعیف جامعه و همچنین برخی خانوارهای روستایی اثر منفی اجرای ناقص هدفمندی یارانه ها از سال 89 به بعد، با رقم ناچیز 44 هزار و 500 تومان یارانه نقدی بود.

آمار های غیر رسمی می گویند: از سال 89 به پس اوضاع اشتغال و بیکاری در ایران نگران کننده تر شده است؛ البته هدفمندی یارانه ها فقط یکی از دلایلی است که در کنار تشدید تحریم ها، کاهش تولید و افزایش رکود در اقتصاد کشور دست به دست هم داده اند تا بیکاری هر سال بیش از سال قبل گریبان جوانان و تحصیلکرده های کشور را بگیرد به طوری که در سال 89، نرخ بیکاری بلندمدت به 5,2 درصد رسید.

این نرخ از سال ۹۰ ضمن بازگشت به دامنه چهار درصد، هرچند اندک اما سیر نزولی به خود گرفت و در این سال 4,7 درصد از جمعیت کل کشور را شامل شد؛ البته در سال ۹۱ نیز میزان جمعیت بیکار «در مدت بیش از یک سال» بدون تغییر نسبت به سال ۹۰ همان 4,7 درصد ثابت ماند. در سال ۹۲ نیز این نرخ به 4,6 درصد و در سال ۹۳ به 4,5 درصد کاهش یافت.  

بررسی این آمار نشان می دهد، نرخ بیکاری بلندمدت در مجموع مردان و بانوان، از 4,3 درصد در سال ۸۴ به 4,5 درصد در سال ۹۳ رسیده که نه تنها کاهش نداشته است بلکه از رشد 0,2 درصدی حکایت دارد.

همچنین بررسی بیکاری بلندمدت در جمعیت روستایی، روند صعودی این نرخ را به عکس می کشد؛ نرخی که در سال ۸۴ معادل 2,1 درصد بود در سال ۸۸ به 2,6 درصد رسید و در سال ۸۹ نرخ سه درصد را تجربه کرد. در جمعیت روستایی این نرخ در سال ۹۰ ثابت ماند و در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب به 2,7 و 2,8 درصد کاهش یافت اما دوباره نمودار انتظار شغل جمعیت روستایی در سال ۹۳ به 3,1 درصد رسید؛ این آمار نشان دهنده این است که مدت انتظار برای جست وجوی شغل در روستاها نسبت به جمعیت شهری بحرانی تر است.

با این حال، ثبات تقریبی این نرخ در ۱۰ سال اخیر در کل کشور و روند صعودی آن در جمعیت روستایی، حاکی از آن است که بیکاری بلندمدت به جای روند کاهشی، در کل کشور روند ثابت و در جمعیت روستایی روند صعودی داشته است که با احتساب سالانه ورود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جوان متقاضی شغل به بازار کار، مسئولیت دولت ها را به دور از شعار، در تدوین سیاست های پیشگیری از ریزش نیروی کار بیشتر می کند؛ البته، وزیر کار پیشگیری از ریزش نیروی کار، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید را از سیاست های خود در حوزه کار و اشتغال عنوان می کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند، در پیش گرفتن سیاست های انقباضی از سوی دولت یازدهم برای تحقق وعده تک رقمی کردن نرخ تورم در واقع به افزایش بیکاری در کشور دامن زد. در مقابل تحلیلگرانی هستند که می گویند: اگر این گونه بود چرا با وجود تورم نزدیک به 40 درصدی در دولت های نهم و دهم اما گشایشی در رفع بیکاری جوانان صورت نگرفت؟  

بیکاری در ایران از مرز بحران هم عبور کرده است. اجرای سیاست های نادرست اقتصادی از سوی هر دولتی که بر سر کار آمد، گوشه ای از بازار کار در ایران را به آتش کشید. بزرگ ترین اشتباهی که محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم، مرتکب شد، سیاسی کردن همه امور از جمله بسیاری از سیاست های اقتصادی در کشور بود.

برای مثال، احمدی نژاد برای طرح مسکن مهر که می توانست گوشه ای از مشکلات اشتغال در ایران را حل کند، 24 تا 25 هزار میلیارد تومان هزینه کرد اما به علت سیاسی شدن این پروژه، تأثیر مطلوب موردنظر حاصل نشد و بخش عظیمی از منابع مالی مملکت به باد رفت. دولت آقای روحانی هم که بر سر کار آمد، تمرکز خود را بر به سرانجام رساندن توافق هسته ای و تحقق وعده تک رقمی شدن نرخ تورم گذاشت.

این دو انجام شد اما شاهد هستیم که ایجاد شغل در کشور برای سه میلیون بیکار همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران است. این درحالی است که دولت از همان ابتدا باید حواس تیم اقتصادی را روی ایجاد اشتغال با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی از جمله افزایش سرمایه گذاری و تزریق پول در بخش تولید متمرکز می کرد، وگرنه دستیابی به تورم تک رقمی در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، نمی تواند به عنوان یک دستاورد تلقی شود.

اگرچه معتقد هستم به سرانجام رسیدن برجام می تواند مهم ترین دستاورد دولت یازدهم تلقی شود زیرا ظرفیت های اقتصادی بسیاری را برای بهره برداری ایران آزاد کرد. الآن تیم اقتصادی در این فرصت باقی مانده از عمر دولت باید بتواند از ظرفیت های ایجادشده به واسطه برجام در راستای رونق و بهبود حالت معیشتی مردمی که سال ها رنج تحریم های اقتصادی را تحمل کرده بودند، استفاده کند.

تعویض دو دستگاه کلید قدرت 132 کیلو ولت در ایستگاه های برق
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات