طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیصید ماهی خاویار در خزر 70 سال قبل
صید ماهیان استخوانی دریای خزر سه روز زودتر

ولادیسلاو میکوشا (2004 – 1909) عکاس و فیلم بردار روسی است که در سال 1949 میلادی (حدود 1328 شمسی) حدود یک روز به صید خاویارِ بلوگا (فیل ماهی) در دریای خزر پرداخت.

وبسایت فرادید: ولادیسلاو میکوشا (2004 – 1909) عکاس و فیلم بردار روسی است که در سال 1949 میلادی (حدود 1328 شمسی) حدود یک روز به صید خاویارِ بلوگا (فیل ماهی) در دریای خزر پرداخت.

میکوشا یکی از عکاسان نامی تصویر رنگی در شوروی بود که در جنگ جهانی دوم به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. او از بمباران «سباستوپول» و «ادوسا» فیلم تهیه کرده بود. جنگ، نفوذ عمیقی بر ولادیسلاو میکوشا کرده بود، تا جایی که او نوشت: «جنگ به هیچ وجه با داستان هایی که در موردش می نویسند، شباهت ندارد.»

میکوشا در سال 1943 با اینگرید برگمان سر صحنه فیلم "زنگ ها برای که به صدا در می آیند" ملاقاتی داشت. همانجا بود که میکوشا یک حلقه از هِدی لامار دریافت کرد و آن را هیچگاه تا آخر عمر از انگشتش خارج نکرد. میکوشا حتی با چارلی چاپلین نیز در استودیو خودش دیدار داشت. آن ها با هم به تماشای «سیرک» نشستند و میکوشا نیز مستند جنگی اش به نام «قهرمانان دریای سیاه» را به آن ها نشان داد.

خاویار, خزر, خاویار, صید ماهی خاویار خزر پیش

عکس قدیمی, آلبوم, صید ماهی, خاویار, خزر

آلبوم, خزر, تصویر قدیمی, صید ماهی خاویار خزر پیش

صید ماهی, خزر, خاویار, صید ماهی خاویار خزر پیش

خاویار, آلبوم, تصویر قدیمی, صید ماهی خاویار خزر پیش

تصویر قدیمی, خزر, خاویار, صید ماهی خاویار خزر پیش

آلبوم, خزر, خاویار, صید ماهی خاویار خزر پیش

آلبوم, صید ماهی, خاویار, صید ماهی خاویار خزر پیش

صید ماهی, خاویار, آلبوم, صید ماهی خاویار خزر پیش

خزر, آلبوم, صید ماهی, صید ماهی خاویار خزر پیش

خاویار, خزر, تصویر قدیمی, صید ماهی خاویار خزر پیش

خاویار, خزر, تصویر قدیمی, صید ماهی خاویار خزر پیش

خزر, خاویار, صید ماهی, صید ماهی خاویار خزر پیش

خاویار, آلبوم, صید ماهی, صید ماهی خاویار خزر پیش

صید ماهی, خاویار, آلبوم, صید ماهی خاویار خزر پیش

صید ماهی, آلبوم, تصویر قدیمی, صید ماهی خاویار خزر پیش

صید ماهی, خزر, آلبوم, صید ماهی خاویار خزر پیش

خاویار, تصویر قدیمی, صید ماهی, صید ماهی خاویار خزر پیش

صید ماهی, خزر, آلبوم, صید ماهی خاویار خزر پیش

آلبوم, صید ماهی, تصویر قدیمی, صید ماهی خاویار خزر پیش

صید ماهی, خزر, تصویر قدیمی, صید ماهی خاویار خزر پیش

خزر, آلبوم, خاویار, صید ماهی خاویار خزر پیش

خزر, خاویار, تصویر قدیمی, صید ماهی خاویار خزر پیش

شروع صید ماهیان استخوانی دریای خزر از فردا
facebook google telegram twitter whatsApp