طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فیروزآباد قطب گیاهان دارویی در فارس
ریگان، قطب گیاهان دارویی شرق استان کرمان

شهرستان فیروزآباد با تولید سالانه 30 تن گیاه دارویی قطب گیاهان د ارویی در استان فارس است.

دارویی, قطب, فیروزآباد, فیروزآباد قطب گیاهان دارویی فارس

دارویی, قطب, فیروزآباد, فارس, گیاهان
به نقل از گروه استان های با شگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با توجه به خسارات ناشی از خشکسالی محصولات کشاورزی باعث پرداخت تسهیلات 400میلیارد ریالی به کشاورزان استان شده و اگرگیاهان دارویی به اندازه یک چهارم محصولات کشاورزی نیازمند آبیاری است،این محصولات می تواندجایگزین مناسبی برای دیگر محصولات کشاورزی باشد.
مهدی قاسمی بیان کرد:در شهرستان فیروزآباد با داشتن اقلیم آب و هوای مناسب به عنوان یکی از مراکز کشت گیاهان دارویی انتخاب و در سال های اخیراست،که هزار و 300 هکتار از سطح زیر کشت این شهرستان به گیاهان دارویی و گل محمدی اختصاص یافته است.
همچنین ایرج دهقانی، رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان تصریح کرد:یک دهم از کل سطح زیر کشت فیروزآباد را گیاهان دارویی و گل محمدی در برمی گیرد و سالانه 14 میلیون لیتر انواع عرقیات و گلاب در این شهرستان تولید می شود.
ابراهیم استوار میمندی، فرماندارشهرستان فیروزآباد اضافه کرد: این شهرستان با تولید سالانه 30 تن گیاهان دارویی و بیش از 5 هزار و هفتصدو 50 تن گل محمدی به عنوان قطب گیاهان دارویی استان فارس شناخته شده است.

اردبیل قطب گیاهان دارویی در کشور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات