طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

اقتصادیچه میزان مخلوط کن بتن صادر شده است؟
آمار عجیب از صادرکنندگانی که صادر نمی کنند!

طبق آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از 147 تن مخلوط کن بتن از کشور صادر شده است.

آمار گمرک, اقتصادی, ارزش ریالی, میزان مخلوط کن بتن صادر

آمار گمرک, اقتصادی, ارزش ریالی, صادرات مخلوط کن, ارزش دلاری
به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان طبق آمار گمرک در 5 ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از 147 تن مخلوط کن بتن از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات 548,257 و ارزش ریالی آن 16,787,114,749 بوده است.

بر این اساس زیاد صادرات این محصول به کشورهای افغانستان ، عراق ، امارات ، آذربایجان ، ترکمنستان ، قرقیزستان ، ترکیه و کویت بوده است .

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

گرجستان

4,300

390,354,000

12,900

1

آذربایجان

4,250

514,420,000

17,000

1

ازبکستان

10,165

1,231,388,100

40,660

1

افغانستان

2,700

327,078,000

10,800

1

ترکمنستان

1,000

64,122,450

2,118

1

ترکمنستان

1,080

130,723,200

4,320

1

عراق

6,780

821,058,000

27,120

1

قرقیزستان

1,092

49,590,450

1,638

1

قزاقستان

1,400

169,596,000

5,600

1

کویت

400

24,208,000

800

2

افغانستان

200

10,911,240

360

2

امارات متحده عربی

2,500

303,090,000

10,000

2

امارات متحده عربی

1,200

145,420,800

4,800

2

ترکیه

650

59,077,200

1,950

2

ترکمنستان

300

13,798,785

455

2

ترکمنستان

2,000

218,162,400

7,200

2

عراق

2,730

331,411,080

10,920

2

قزاقستان

1,000

121,396,000

4,000

2

کویت

2,000

181,776,000

facebook google telegram twitter whatsApp