طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دانستنی های علمیبا پنجره ساختمان برق تولید کنید
تصویر ساختمان سیم پیچ شده اداره برق شیراز

محققان لابراتوار ملی لس آلاموس موفق به ساخت صفحات نازک حاوی مناطق کوآنتومی شدند که برای نخستین بار تولید اقتصادی برق خورشیدی از پنجره های ساختمان را ممکن می سازد.

ایسنا: محققان لابراتوار ملی لس آلاموس موفق به ساخت صفحات نازک حاوی مناطق کوآنتومی شدند که برای نخستین بار تولید اقتصادی برق خورشیدی از پنجره های ساختمان را ممکن می سازد.

انرژی, محققان, انرژی خورشیدی, پنجره ساختمان برق تولید

انرژی تجدیدپذیر, انرژی پاک, انرژی خورشیدی, انرژی, محققان


محققان معتقدند در صورتی که تمام سطح پشت بام برج ها و ساختمان های شهری به سیستم های تولید برق خورشیدی مجهز شوند، باز هم تولید برق مناسب با نیاز ساختمان نیست، بنابراین تنها راه ممکن استفاده از فناوری تولید برق از پنجره های ساختمان است.

ویکتور کلیموف، متخصص نانوتکنولوژی از لابراتوار لس آلاموس عنوان کرد: تاکنون مطالعات بسیاری در مورد فناوری جذب انرژی از شیشه انجام شده، اما تولید اقتصادی برق از شیشه در این روش ها به معنای تیره شدن شیشه و عدم کارایی آن است.

وی در ادامه افزود: تنها راه موجود برای تولید برق از شیشه بدون تغییر در ماهیت آن، استفاده از فناوری نیمه رساناها یا مناطق کوآنتومی برای جذب تنها بخش قابل تولید برق از نور خورشید است.

اکنون محققان این مرکز بعد از ساخت نمونه آزمایشی به دنبال تولید صفحات مبدل انرژی خورشید با عمر 14 سال و ضریب تبدیل انرژی 6 درصد هستند.

نصب صفحات کوآنتومی مبدل انرژی خورشید بر روی هر نوع شیشه ای امکان پذیر است. استفاده از این فناوری در کنار صفحات مبدل پشت بام، میزان تولید انرژی الکتریکی ساختمان را افزایش می دهد.

تولید برق و آب از دیوار آجری هوشمند!
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات