طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیانعکاس برجام در «رشد»
برجام نشان داد که می توان در مسایل پیچیده بین المللی با مصاحبه به نتیجه رسید

رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری را 4/ 5 درصد اعلام کرد. این بیشترین رشد فصلی در 20 ماه اخیر بوده است.


اقتصاد ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال جاری را 4/ 5 درصد اعلام کرد. این بیشترین رشد فصلی در 20 ماه اخیر بوده است.

بررسی ها حاکی از آن است که می توان عوامل موثر در جهش رشد فصلی را متاثر از سه اثر «رشد درآمدهای نفتی»، «رشد صادرات محصولات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی» و «کاهش هزینه نقل و انتقال مالی» دانست که تمامی این عوامل انعکاسی از عملی شدن آثار برجام در اقتصاد کشور است.

مطابق بررسی ها رشد درآمدهای نفتی بدون در نظر گرفتن اثر لغو تحریم ها، کمتر از نیمی از درآمد فعلی آن بوده است. این در حالی است که بسیاری از منتقدان برجام، تفسیرهای متفاوتی از خنثی بودن اثر برجام ارائه کرده بودند. در سال های گذشته، تحریم ها نفتی و کاهش بهای آن، باعث شده بود که اقتصاد کشور با چالش اساسی روبه رو شود، رشد درآمدهای نفتی در سال جاری را می توان محرک موقتی برای رشد اقتصادی در سال جاری معرفی کرد. به گفته کارشناسان، عامل افزایش درآمدهای نفتی نمی تواند رشد اقتصادی بالا و پایداری را برای اقتصاد کشور تضمین کند و برای نیل به این هدف، باید اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد. روندی که موجب می شود اثر نوسانات درآمد نفتی در اقتصاد کشور تقلیل یابد و اثر رشد اقتصادی در اشتغال زایی ملموس شود.


 رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری را 4/ 5 درصد اعلام کرد که بیشترین سطح طی 20 فصل اخیر بوده است. این اولین آمار رسمی بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور بعد از لغو تحریم ها بوده است. به نظر می رسد جهش رشد اقتصادی در فصل نخست انعکاسی از عملی شدن آثار برجام در اقتصاد کشور بوده است. این در حالی است که بسیاری از منتقدان خنثی بودن اثر بخشی برجام در اقتصاد را به بوته نقد گذاشته بودند.

پیش تر نیز مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در سه ماه نخست سال جاری را 4/ 4 درصد اعلام کرده بود. بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را در 4 فصل سال 1394 و مرکز آمار نیز در 4 فصل سال 1393 منتشر نکرده بود، اما بعد از 8 فصل، این نخستین بار است که هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام کردند. اگرچه بانک مرکزی جزئیات رشد اقتصادی را منتشر نکرد، اما به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این افزایش، به علت رشد ارزش افزوده در بخش نفت باشد. نکته قابل توجه این است که رشد بهار سال 1395، بیشترین مقدار رشد فصلی بعد از زمستان سال 1389 بوده و رکورد دار در 20 فصل گذشته بوده است.

رشد 4/ 5 درصدی در بهار

روز گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی خبری از صحبت های ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، منتشر کرد. در این جلسه رئیس کل بانک، اخبارهای مختلفی از حالت و روند اقتصاد کشور ارائه کرد، اما مهم ترین خبر، اعلام رشد اقتصادی 4/ 5 درصدی برای سه ماه نخست سال جاری بود. این در حالی بود که آخرین آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی، مربوط به آخرین فصل سال 1393 بوده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در فصل نخست این سال رشد اقتصادی معادل 8/ 3 درصد، در فصل دوم معادل 8/ 3 درصد، در فصل سوم معادل 7/ 3 درصد و در فصل چهارم معادل 6/ 0 درصد بوده است. به طور کلی نیز در سال 1393 رشد معادل سه درصد اعلام شده بود. اما این آخرین آمار رسمی بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بود و در سال 1394 به طور رسمی، آمار معتبری اعلام نشد. تنها چند اظهار نظر از سوی مسوولان بود که نشان می داد رشد اقتصادی ایران در حالت زیر صفر نوسان می کند.

از اظهار نظرها و گمانه زنی ها می توان عنوان کرد که رشد اقتصادی در فصل نخست سال 1394، حدود منفی 2 درصد، در فصل دوم حدود منفی یک درصد، در فصل سوم حدود منفی 3/ 3 درصد و در فصل چهارم نیز کمتر از منفی یک درصد بوده است. اما تا اعلام رسمی بانک مرکزی، نمی توان از این آمار ارائه شده مطمئن بود. با این احتساب به نظر می رسد که رشد اقتصادی ایران از نگاه بانک مرکزی در سال 1394 رقمی در حدود منفی یک تا منفی دو درصد بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال قبل را مثبت یک درصد اعلام کرده بود و این تنها آمار رسمی در سال گذشته بوده است.


رشد 4/ 4 درصدی مرکز آمار

اعلام رشد اقتصادی 4/ 5 درصدی در بهار سال جاری به نحوی است که پیش تر مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بهار سال جاری را 4/ 4 درصد اعلام کرده بود و طی یک نقل از، جزئیات این آمار را نیز منتشر کرده است. مطابق آمارهای این نقل از، نرخ رشد اقتصادی بهار 95 در هر سه بخش اصلی اقتصاد مثبت نقل از شده است. نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی 4 درصد، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت 8/ 8 درصد و نرخ رشد اقتصادی گروه خدمات 9/ 2 درصد اعلام شده است. این در حالی است که در سه ماه اول سال 94 نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت 5/ 0 درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادی در بهار سال گذشته در بخش کشاورزی 4/ 8 درصد در گروه صنعت منفی 1/ 3 درصد و در گروه خدمات صفر درصد بوده است.

سه نکته از آمار بهاری

نکته جذاب آمارهای بهار سال 1395، این است که این اولین فصلی است که بعد از 8 فصل، آمار رشد اقتصادی هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. پیش تر مرکز آمار، ارقام رشد اقتصادی را در چهار فصل سال 1393 منتشر نکرده بود. بانک مرکزی نیز در چهار فصل سال 1394 در مقابل ارقام رشد اقتصادی عددی را ثبت نکرد. اما در بهار سال 1395 این آمار از سوی هر دو نهاد منتشر شده است. نکته دیگر، این است که اگرچه بانک مرکزی جزئیاتی از رشد اقتصادی سال جاری منتشر نکرده است، اما به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از رشد 4/ 5 درصدی فصل بهار، در بخش نفت بوده است. روندی که با رصد آمارهای مرکز آمار ایران نیز می توان مشاهده کرد. بر اساس این آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در این دوره با احتساب نفت 4/ 4 درصد و بدون احتساب نفت 9/ 2 درصد بوده است. نکته سوم این موضوع است که رشد 4/ 5 درصدی در فصل بهار سال جاری در 20 فصل گذشته بی سابقه بوده است. در زمستان سال 1389، رشد فصلی معادل 5/ 6 درصد عنوان شده بود. بعد از آن رشد اقتصادی همواره در سطح کمتری نقل از شد.

برآوردهای رشد امسال

در حال حاضر به نظر می رسد تمامی پیش بینی ها از رشد اقتصادی سال 1395، مثبت نقل از شده است. مرکز پژوهش های مجلس در یک نقل از تحلیلی رشد اقتصادی سال جاری را 6/ 6 درصد پیش بینی کرده است. صندوق بین المللی پول در نقل ازی که در هفته های گذشته منتشر کرد، این رقم را 5/ 4 درصد اعلام کرده است. همچنین پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی سال جاری معادل 4/ 4 درصد بوده است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، رشد اقتصادی سال جاری را رقمی بین 5 تا 6 درصد پیش بینی کرد، رقمی که احتمال دارد با بهبود عملکرد اقتصادی در سال جاری حتی به رقم 7 درصد نیز برسد. از سوی دیگر، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تحقق رشد 5 درصدی را برای سال جاری امکان پذیر دانست. در تمامی این پیش بینی ها، موتور محرک رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی عنوان شده است.

عوامل موثر در رشد اقتصادی

مهم ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی را می توان «امکان افزایش صادرات نفت»، «افزایش صادرات محصولات پتروشیمی» و «کاهش هزینه های مبادله (شامل نقل و انتقالات پولی و» دانست که این دو عامل تحت تاثیر لغو تحریم ها و عملی شدن آثار برجام است. مطابق بررسی ها، با لغو تحریم ها هزینه مبادله و نقل و انتقال پولی تا 15درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین نقل از مرکز پژوهش های مجلس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در 10 سال منتهی به سال 1393 به طور متوسط 16 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش نفت بوده است. این نقل از با بررسی آمار کمپانی ملی صنایع پتروشیمی، عنوان می کند که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال 1394 و چهار ماه اول سال 1395 به ترتیب 4/ 46 میلیون تن و 17 میلیون تن بوده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تولیدات محصولات پتروشیمی به 50 میلیون تن برسد.

در این نقل از پیش بینی شده که در سال جاری رشد تولید محصولات پتروشیمی به 8/ 7 درصد برسد. بنابراین با توجه به جایگاهی که بخش نفت در اقتصاد ایران دارد، تغییرات این بخش در کوتاه مدت می تواند رشد اقتصادی را تحریک کند؛ روندی که به علت عملی شدن آثار لغو تحریم ها در اقتصاد به وجود آمده است. اما به نظر می رسد در بلندمدت باید سیاست های و راهکارها برای حصول رشد اقتصادی پایدار تغییر کند؛ زیرا اثر این عامل، در رشد اقتصادی موقتی خواهد بود.

بررسی روند اجرای برجام در نشست ایران و 1 5
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات