طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیخانوم ابزاری در مبارزات انتخاباتی
توقف مبارزات انتخاباتی «کلینتون»؛ هیلاری به «ذات الریه» مبتلا شده است

ژاله شادی طلب . جامعه شناس در روزنامه شرق نوشت: موضوع انتخابات آمریکا و احتمال اینکه یک زن به مقام ریاست جمهوری یک کشور قدرتمند جهان دست یابد، سبب پیگیری روند این انتخابات از سوی علاقه مندان به موضوع عبور زنان از سقف ها و دیوارهای شیشه ای در سراسر دنیا شده است.


آسیب های اجتماعی

ژاله شادی طلب . جامعه شناس در روزنامه شرق نوشت: موضوع انتخابات آمریکا و احتمال اینکه یک زن به مقام ریاست جمهوری یک کشور قدرتمند جهان دست یابد، سبب پیگیری روند این انتخابات از سوی علاقه مندان به موضوع عبور زنان از سقف ها و دیوارهای شیشه ای در سراسر دنیا شده است.

اما تأسف بار اینکه رقبیان در بازار مبارزات سیاسی و احتمال مشارکت زنان در قدرت، دقیقا در همان دامی گرفتار آمده که دهه هاست همه زنان دنیا برای اصلاح آن مبارزه می کنند. نگاه ابزاری به زنان و استفاده از خصوصیات جنسی آنها گاه موجب ربودن صدها نفر از آنان از سوی گروه های سیاسی مخالف دولت در یک نقطه از جهان، گاه موجب فروش آنها به عنوان غنائم جنگی در بازارهای یک منطقه، گاه به عنوان وسیله ای برای کسب رأی و گاه وسیله ای برای به درکردن رقیبی به ظاهر قَدَر از میدان رقابت های ریاست جمهوری شده است.

انگار زنان حتی زمانی که برای دستیابی به مقامی سال ها سرمایه گذاری کرده اند، مهم نیست که چه راه پرفرازونشینی را طی کرده اند، بلکه مهم این است که شوهران آنها با دیگر زنان چه کرده اند و سایه این روابط جنسی غیراخلاقی، زنان را که خود قربانیان این رفتارهای ناشایست مردانه هستند، وامی دارد که با همین ابزار با رقیب مبارزه کنند.


یعنی حتی در پیشرفته ترین کشور ها هنوز قابلیت های جنسی زنان موضوع جلسات و گردهم آمدن های مردانه و هنوز جسارت تعرض به زنان مایه بذله گویی های مردان است و تأسف بار تر اینکه هنوز رفتار ناشایست مردان بر موفقیت احتمالی تنها زنی که تا آخرین پله نردبان یک «ارتقا» پیش رفته است، تأثیر گذار است. واقعا جهان به کجا رسیده است؟

ده ها سال مبارزه زنان برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک انسان، این همه قوانین و مقررات برای عدالت و برابری، این همه موعظه های اخلاقی از گفتار و رفتار پیامبران و بزرگان ادب، چرا بر نگرش نیمی از جامعه (بخوانید مردان) تأثیری نگذاشته و تا نام زنی به میان می آید یا زنان در جایی حضور می یابند، نه انسان بودن آنها بلکه قابلیت های قابل تصرف آنان چشمان را به خود جلب می کند؟

این پرسشی است برای همه پدران، برادران، همسران و پسران دنیا؛ بشریت را چه شده است که همه چیز را حتی بالاترین مقام تأثیر گذار بر همه تصمیمات جهانی را به چگونگی سوءاستفاده مردان از زنان تقلیل می دهد؟ فقط می توان به حال این شرایط تأسف خورد.

روحانی الان به دنبال ستاد انتخاباتی نیست
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات