طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیمعمای جنایت در ساختمان نیمه کاره
پیداشدن جسد زن جوان در ساختمان نیمه کاره

جلسه رسیدگی به پرونده سه مرد افغان که به مردی آزار رسانده، او را کشته و مثله کرده اند، به زودی برگزار می شود.

روزنامه شرق: جلسه رسیدگی به پرونده سه مرد افغان که به مردی آزار رسانده، او را کشته و مثله کرده اند، به زودی برگزار می شود.

سال ٨٥ مردی ایرانی به پلیس مراجعه کرد و گفت کارگران افغانستانی اش فردی را به قتل رسانده اند. او گفت: «برای ساختمانی که در حال ساخت داشتم، سه کارگر استخدام کردم که هر سه افغان هستند. مدتی کار کردند؛ اما یک روز به طور ناگهانی مفقود شدند.

خیلی دنبال آنها گشتم و به هرکسی که فکر می کردم از آنها خبر داشته باشد، سر زدم؛ اما در نهایت یک روز یکی از آنها تماس گرفت و گفت ما یک نفر را در ساختمان تو به قتل رسانده ایم و بخشی از جسدش را دفن کرده ایم و دیگر برنمی گردیم، تو هم دنبال ما نگرد».  با توجه به این نقل از، مأموران تحقیقات خود را شروع کردند و با ردیابی تلفن تماس، موفق شدند دو نفر از سه مرد افغان را دستگیر کنند.

دو مرد افغان اعترافات هولناکی کردند و گفتند: یک شب مردی را به داخل ساختمان آوردیم و سه نفری به او تعرض کردیم. او مقاومت می کرد و فکر می کردیم برای ما دردسر درست می کند؛ به همین علت او را کشتیم و جسدش را مثله کردیم. بخشی از جسد را در داخل ساختمان و بخش های دیگر را در جاهای متفاوت دفن کردیم و پس فرار کردیم. 

بررسی های بعدی، نشان داد عامل اصلی قتل یکی از سه مرد افغان به نام نجیب است و دو نفر دیگر در مثله کردن، تعرض و از بین بردن جسد نقش داشته اند. هرچند تلاش شد سومین متهم هم دستگیر شود؛ اما مشخص شد او به افغانستان فرار کرده و دیگر به ایران نیامده است. با توجه به این اطلاعات، کیفرخواست علیه متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دو دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

دو متهم دستگیر شده محاکمه و عامل قتل به قصاص و متهم ردیف دوم در اتهام معاونت در قتل، مجرم شناخته و به حبس محکوم شد. رأی صادره از سوی دیوان عالی کشور نقض شد؛ چراکه هویت جسد مشخص نشده بود.

با بازگشت پرونده به دادسرا، تحقیقات دراین باره شروع شد. هرچند مردی به پلیس مراجعه کرد و گفت احتمالا جسد متعلق به پسرش است، چراکه او نیز سال ٨٥ به طور ناگهانی گمشده است؛ اما مشخص شد جسد مقتول متعلق به پسر مرد شاکی نیست. در نهایت، قرار بود روز گذشته یک بار دیگر جلسه رسیدگی تشکیل شود؛ اما به علت برطرف نشدن نقص پرونده، رسیدگی به آن به پس موکول شد.

ریزش دیوار ساختمانی نیمه کاره در ارومیه حادثه آفرید فیلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات