طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آخرین اخبار حوادثقتل پدر بعد از ازدواج دوم
تصاویر پدری کِه اَز تصاویر فیس بوک بِه قتل پسرش پی برد

پسر جوان که حدود سه سال قبل پدرش را بعد از ازدواج دوم به قتل رسانده و از شهرستان گریخته بود، با ردیابی های پلیسی در یکی از محله های تهران بازداشت شد.

روزنامه ایران: پسر جوان که حدود سه سال قبل پدرش را بعد از ازدواج دوم به قتل رسانده   و از شهرستان گریخته بود، با ردیابی های پلیسی در یکی از محله های تهران بازداشت شد.

 رسیدگی به این پرونده از سه سال قبل و به دنبال اعلام قتل مرد میانسالی در خانه اش به پلیس شروع شد. تیم بررسی صحنه جرم با حضور در محل حادثه- خانه ای در یکی از شهرستان های استان مرکزی- با جسد خونین مرد میانسال درآشپزخانه روبه رو شدند.

همسر این مرد که موضوع را به پلیس نقل از کرده بود در تحقیقات گفت: «من زن دوم شوهرم هستم. او زن و بچه داشت و مدعی بود که از زندگی اش راضی نیست به همین خاطربا هم ازدواج کردیم. امروز پسرش ایمان که به دیدن شوهرم آمده بود به طبقه دوم خانه رفت تا با پدرش صحبت کند. دقایقی پس صدای جر و بحث آنها را شنیدم اما مداخله نکردم. لحظاتی بعد، زمانی که دیگر صدایی نشنیدم خودم را به طبقه دوم رساندم که درکمال تعجب با جسد همسرم مواجه شدم. ایمان هم پس از قتل متواری شد.»

باتوجه به این اظهارات، دستور دستگیر ایمان صادر شد اما پسر جوان از شهرگریخته و به محل نامعلومی رفته بود. با گذشت حدود سه سال از این جنایت در حالی که تحقیقات برای بازداشت متهم فراری ادامه داشت، کارآگاهان جنایی استان مرکزی رد ایمان را در تهران زدند و برای بازداشت اش راهی تهران شده و شامگاه شنبه متهم را به دام انداختند.متهم به قتل صبح دیروز در مقابل بازپرس مدیر روستا ایستاد و به تشریح جزئیات قتل پدرش پرداخت:« چند سال قبل با دخالت های مادربزرگم؛ پدرم دوباره ازدواج کرد.

این درحالی بود که مادرم با تمام کم و کاستی های زندگی پدرم ساخته بود. پس از آمدن همسر جدید؛ پدرم با رفتاری بسیار بد، مادرم را از خانه بیرون کرد. من که از این حالت بشدت ناراحت وعصبانی بودم روز حادثه به سراغ پدرم رفتم تا از او بخواهم که اجازه دهد مادرم به سر زندگی اش برگردد. اما باهم جر و بحث مان شد و پدرم چاقویی را از داخل آشپزخانه برداشت و به سمت من حمله کرد. چاقو به دستم خورد و من که اوضاع را مناسب ندیدم به سمت در خروجی رفتم.

او به خیال اینکه من فرار کرده ام چاقو را روی سینک آشپزخانه گذاشت. من با دیدن برق چاقو ناگهان به طرف آن رفته و چاقو را برداشتم و ضربه ای به قلب پدرم زدم. چون می دانستم پدرم مرده و به اتهام قتل دستگیر می شوم به تهران آمدم و زندگی مخفیانه ای شروع کردم تااینکه بازداشت شدم. البته ازقتل پدرم بشدت پشیمانم و دراین مدت همواره عذاب وجدان داشتم.»از آنجا که جنایت در شهر دیگری رخ داده بود، به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران متهم جوان به استان مرکزی منتقل شد تا تحت بازجویی های تکمیلی قرارگیرد.

دستگیر داماد فراری به اتهام قتل پدرزن
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات