طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بازداشت قاچاقچیان اشیای تاریخی در خرمشهر
بازداشت باند خرید و فروش اشیای تاریخی

با هوشیاری نیروهای اطلاعات و پلیس آگاهی شهرستان خرمشهر، از خروج اشیا تاریخی ارزشمند از مرز پیشگیری شد.

شهرستان خرمشهر, بازداشت قاچاقچی, اشیای تاریخی, بازداشت قاچاقچیان اشیای تاریخی خرمشهر

شهرستان خرمشهر, دستگیری قاچاقچی, اشیای تاریخی, آبادان
به نقل از آبادان؛ پیرو تماس اداره اطلاعات با اداره میراث فرهنگی شهرستان خرمشهر مبنی بر کشف اشیا تاریخی از قاچاقچیان اشیا عتیقه، با حضور در پلیس آگاهی شهرستان خرمشهر، مشخص شد که دو شی مفرغی شامل یک ریتون با سر شیر و نیز یک مجسمه بز بالدار از قاچاقچیان بدست آمده است.

با هماهنگی صورت گرفته با فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان و حضور آنها در پلیس آگاهی شهرستان خرمشهر و طی تشریفات لازم، اشیاء مکشوفه تحویل اداره میراث فرهنگی شد تا پیش از ارسال به مرکز استان و بررسی در کارشناسی، اظهار نظر نهایی در مورد این اشیاء اعلام شود.

در این جلسه به منظور استفاده از ظرفیت های پلیس های تخصصی (آگاهی، اطلاعات و پلیس پیشگیری) جهت تعامل با نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی استان، سرهنگ موسوی؛ فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان خوزستان در حضور فرماندهان پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شهرستان خرمشهر گفت: استان خوزستان به علت قدمت تاریخی ارزشمند و وجود تپه ها و محوطه های تاریخی فراوان، محل فعالیت بسیاری از سودجویان و قاچاقچیان آثار اصل و بدل بوده و همچنین شهرستان های مرزی محل مناسبی برای خروج عتیقه جات یا معامله ی قاچاقچیان و خروج آثار تاریخی از کشور می باشند.

وی افزود: بر این اساس هوشیاری، هماهنگی و اقدام به موقع پلیس های تخصصی، می تواند از خروج آثار ارزشمند تاریخی که بخشی از هویت کشور محسوب می شوند، پیشگیری به عمل آورد.

بازداشت قاچاقچیان شکار در دامغان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات