طاها پخش

فرهنگی و هنری«سمت روشن دنیا» بزودی منتشر می شود
فیلم روشنایی چراغی بَرای جذب انسان ها اَز دنیای مدرن بِه زمان خاطره ها

انتشارات رسانه هنر اردیبهشت ماه مجموعه شعر «سمت روشن دریا» را منتشر می کند.

رضا اسماعیلی, شاعر, ادبیات, سمت روشن جهان بزودی منتشر

رضا اسماعیلی, شاعر, ادبیات, مجموعه شعر, سمت روشن دریا
رضا اسماعیلی، شاعر در مصاحبه با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص انتشار اثر جدید خود گفت: مجموعه شعر جدیدم با عنوان «سمت روشن دنیا» را قرار است، انتشارات رسانه هنر اردیبهشت منتشر کند و در دسترس علاقه مندان به شعر قرار دهد.

وی افزود: زمان انتشار کتاب آبان ماه سال جاری خواهد بود و 224 قطعه شعر سپیدم را با مضامین اجتماعی دربرمی گیرد. کتاب دیگری را نیز نوشته ام که هنوز به ناشر تحویل ندادم و انتشارات آن مشخص نیست.

این شاعر با اشاره به جزئیات کتاب جدید خود بیان کرد: مجموعه ای از مقالاتم را منتشر می کنم اما هنوز انتشاراتی آن مشخص نیست. این مقالات موضوعات ادبی و فرهنگی را دربرمی گیرد. در آن تعدادی نقد ادبی نیز مشاهده می شود.

اسماعیلی ادامه داد: بخش نقد ادبی کتاب نقدهایی را شامل می شود که بر مجموعه های ادبی نوشته ام. مجموعه مقالات آیینی آن نیز به حوزه ادبیات آیینی مربوط می شود. مجموع مقالات به 20 مقاله می رسد و این کتاب بعد از آنکه زمینه های انتشارش فراهم شود، به دست چاپ سپرده خواهد شد.

داستان سفر درونی یک نوجوان بزودی منتشر می شود
facebook google telegram twitter whatsApp