طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
نذورات مردم به حسینیه اعظم زنجان به حدود چهل میلیارد ریال رسید
74 گروه ملبس به لباس متحدالشکل نذورات مردمی حسینیه اعظم را جمع آوری می کنند

مجموع نذورات دهه محرم امسال حسینیه اعظم زنجان به 3 میلیارد و 930 میلیون تومان رسید.

حسینیه, نذورات, زنجان, نذورات مردم حسینیه اعظم زنجان حدود چهل میلیارد ریال

حسینیه, نذورات, زنجان
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان؛ رئیس هیئت امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان گفت: این میزان نذورات مجموع نذورات نقدی واحشام اهدائی وذبح شده است.
غم پرور افزود: جمع کل گوسفندان اهدایی تاکنون 9هزارو725 راس است که مبلغ2هزارو333 راس نقدی اهداشده است.
وی گفت: پنج هزار و227 راس در مسیردسته زنده اهدا شد و2هزار و165 راس هم شامل گاو وگوسفند درمسیردسته حسینیه اعظم زنجان ذبح شد.
رئیس هیئت امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان گفت: طبق سالهای قبل احشام ذبح شده قراراست درقالب 50 هزاربسته نذری درمناطقی که سالهای قبل نذری دریافت نکرده اند توزیع شد .
امور عمرانی، فرهنگی، خریداری تجهیزات مورد نیازاعطای وام به اقشارکنم درآمد به صورت قرض الحسنه وهزینه های نگهداری ازجمله مهمترین موارد هزینه کرد این نذورات است .

صرف 6هزار میلیارد ریال برای راه های استان زنجان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات