طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ثبت موقوفات جدید در شهرستان مهاباد
شروع ثبت نام کلاسهای تابستانی آموزش وَ پرورش شهرستان مهاباد اَز امروز

در شش ماه نخست امسال هفت موقوفه جدید در مهاباد ثبت شده است.

مهاباد, موقوفه, امسال, ثبت موقوفات شهرستان مهاباد

مهاباد, موقوفه, امسال, جدید, ثبت

به نقل از از ، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهاباد گفت : از شروع امسال تاکنون 7 وقف شامل دو وقف منفعتی و 5 وقف انتفاعی در این شهرستان به ثبت رسیده است.

حسین مقتدر ، ارزش ریالی این تعداد وقف جدید را 27 میلیارد و 310 میلیون ریال اعلام کرد و افزود : امسال 31 موقوفه در شهرستان مهاباد سنددار شده است.

مقتدر با اشاره به فعالیتهای قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهاباد هم گفت : تاکنون هزار و 195 نفر در طرح تربیت حافظان قرآن ثبت نام کرده اند.

شهرستان مهاباد 424 موقوفه و هزار و 564 رقبه دارد.

ثبت نام سه هزار خانوار مهابادی تاکنون در سرشماری نفوس و مسکن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات