طاها پخش

رییس جمهور غنی۶۶۰ هزار افغانی به صندوق جوانان کمک کرد
همایش تجلیل از بانوان و جوانان نخبه گلستان با حضور معاون رییس جمهور

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: آقای غنی ۶۶۰ هزار افغانی از پول شخصی خود به صندوق جوانان کمک کرده است.


حکومت وحدت ملی, رئیس جمهور غنی, صندوق جوانان, مختار الله مختار

به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: آقای غنی ۶۶۰ هزار افغانی از پول شخصی خود به صندوق جوانان کمک کرده است.


در خبرنامه ی ریاست جمهوری افغانستان آمده رییس جمهور غنی در پایان برنامه "شبیه سازی سازمان ملل متحد” پرداخت این مقدار پول را وعده داده بود.


براساس این خبرنامه، مختار الله مختار دستیار خاص رییس جمهور و رییس تشریفات ریاست عمومی اداره ی امور این پول را به محمد منیر کوشانی، یکی از مسئولان برنامه شبیه سازی سازمان ملل متحد و رییس اجتماع متفکران جوان سپرده است.


بعد از شروع کار حکومت وحدت ملی، این اولین باری است که رییس جمهوری مبلغی را از پول شخصی خود برای جوانان اختصاص می دهد.


او بارها در سخنرانی های خود گفته که تلاش می کند دولت جوان را روی کار بیاورد و از چهره های خبره و مسلکی جوان در نهادهای دولتی استفاده کند.


به گفته ی رییس جمهور افغانستان نیاز به رهبران جوان دارد و پشتیبانی از این قشر جامعه برای آینده کشور مفید است.
برنامه سفر رییس جمهور به استان
facebook google telegram twitter whatsApp