طاها پخش

ویدیو و فیلمنخست وزیر عراق شروع عملیات آزاد سازی موصل را اعلام کرد فیلم
مرحله سوم عملیات آزادسازی موصل شروع شده است | نخست وزیر عراق

حیدر العبادی فرمان شروع عملیات آزاد سازی موصل را اعلام کرد.

عملیات آزادسازی, شروع عملیات آزادسازی, دانلود رایگان, نخست عراق شروع عملیات آزاد سازی موصل اعلام

عملیات آزادسازی, آغاز عملیات آزادسازی, دانلود رایگان, آزادسازی موصل, نخست وزیر عراق, فیلم, حیدر العبادی, ارتش عراق

به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛حیدر العبادی فرمان شروع عملیات آزاد سازی موصل را اعلام کرد.عملیات آزادسازی,شروع عملیات آزادسازی,دانلود رایگان,آزادسازی موصل,نخست وزیر عراق,فیلم,حیدر العبادی,ارتش عراق


لینک دانلود

اقطعال آغاز عملیات آزاد سازی موصل در دو روز آینده
facebook google telegram twitter whatsApp