طاها پخش

بهسازی جاده ماهشهر –امیدیه
اجرای فاز اول بهسازی محور ماهشهر _ امیدیه

جاده ماهشهر-امیدیه تا قبل از زمستان بهسازی می شود.

آبادان, طرح بهسازی, ماهشهر-امیدیه, بهسازی جاده ماهشهر امیدیه

آبادان, طرح بهسازی, ماهشهر-امیدیه, بهسازی جاده

به نقل از آبادان؛عتیقی رئیس اداره راه و شهرسازی ماهشهر گفت: امیدواریم پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور ماهشهر - امیدیه که از اردیبهشت ماه امسال شروع شده، تا پیش از شروع فصل زمستان به اتمام برسد و مردم بتوانند به آسانی در این محور تردد کنند.

رحیم عتیقی افزود: این پروژه به طول 24 کیلومتر است که از این میزان 16 کیلومتر آن به طول کامل بهسازی و روکش آسفالت شده است.

وی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی حدود 60 درصد و اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژه حدود 12 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

عتیقی افزود: قرارداد اجرای پروژه یکساله است و از ابتدای اردیبهشت ماه این پروژه شروع بکار کرده و اگر مشکلی به وجود نیاید، امیدواریم تا پیش از شروع فصل زمستان این پروژه به اتمام برسد.

وی گفت: لاز است که مطالبات پیمانکار به موقع پرداخت شود تا پیمانکار بتواند پروژه را با سرعت پیش ببرد.

عتیقی افزود: در حال حاضر در این محور، ترد ماشین ها با هدایت ترافیکی انجام می گیرد و پیمانکار نیز هم زمان در حال اجرای پروژه است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

برخورد در جاده دیلم-امیدیه با 6 کشته تصاویر
facebook google telegram twitter whatsApp