طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیایران و اختلاف عربستان و مصر
مصرف الکل در ایران بیش از انتظار است

علی اکبر فرازی؛ تحلیلگر مسائل بین الملل در روزنامه آرمان نوشت: اختلافات دوکشور مصر وعربستان بازتاب های مختلفی دردنیا عرب وهمچنین ایران داشته و در این راستا نظرات مختلفی ارائه شده است.


رابطه ایران و عربستان

علی اکبر فرازی؛ تحلیلگر مسائل بین الملل در روزنامه آرمان نوشت: اختلافات دوکشور مصر وعربستان بازتاب های مختلفی دردنیا عرب وهمچنین ایران داشته و در این راستا نظرات مختلفی ارائه شده است.

برخی خوشبینانه فکر کردند با اختلاف بین ایران و عربستان و نیاز مصر به جایگزینی منبع نفت عربستان، مصر ناگزیر است به سوی ایران حرکت کند. اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد نشان دهنده نزدیکی سیاسی ایران و مصر خواهد بود. برخی نیز معتقدند که اصلا اینگونه نیست و مواضع ایران و مصر کاملا مشخص است. بنابراین هیچ روزنه ای برای نزدیکی دوکشور تصور نمی کنند. به نظر نگارنده هر دو گروه راه افراط را پیش گرفته اند.

یک عده خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه می کنند وعده ای دیگر خیلی بدبینانه. نگاه واقع بینانه این است که مصر دردنیا عرب موقعیت و قابلیت های خاص خود را دارد. این کشور برای بهبود حالت معیشت مردم و اقتصاد از منابع مختلفی تغذیه می کند که آن عوامل بیشتر عوامل اقتصادی و جغرافیایی است. اقتصاد مصر بر درآمد گردشگری و کانال سوئز، نیروهای کاری که به خارج اعزام می کنند و سرمایه هایی که به داخل کشور باز می گردد و همچنین تا حدی به محصولات کشاورزی متکی است.

اینها زیربنای اقتصاد مصر را تشکیل می دهند، اما درکنار آن مصریان درعالم سیاست داعیه بزرگی بر دنیا عرب را دارند و مشکل شان با عربستان سعودی همین بزرگی بردنیا عرب است؛ جایی که عربستان سعی می کند با دلارهای نفتی نقش برادر بزرگ را ایفا کند و برتصویر مصر سعی می کند با اتکا به قدرت ژئوپلیتیک و سابقه تاریخی خود نقشی بیش از عربستان را دردنیا عرب ایفا کند.

مصر در زمان «سیسی» هم مانند زمان حسنی مبارک سیاست خارجی خود را ادامه می دهد و صدورگاز به رژیم صهیونیستی و رابطه مطلوب با دنیا غرب را در دستور کار دارد، اما چسبندگی امروز مصر به عربستان فقط به خاطر بحث اخوان است. یعنی این یک عامل پایدار در روابط دوکشور است، به خاطر اینکه هر دوکشور در این مقطع از تاریخ بر لزوم برخورد با اخوانی ها اتفاق نظر دارند. اینجاست که مصری ها با عربستانی ها در یک جبهه قرار می گیرند. ازجهت دیگر مصر در یک نقطه افتراق و جدایی با عربستان قرار می گیرد.

آن هم زمانی است که بحث سلفی گری مطرح می شود. مصر همچنان از سلفی گری نگران است و از جهت اینکه این تفکر از طرف عربستان سعودی تغذیه می شود، نگرانی دارد که این تفکر در میان توده و عوام جامعه مصر ریشه دواند و برای آن کشور درد سر ایجاد کند. لذا اختلاف مصری ها در مقطع فعلی با عربستان اختلاف استراتژیک نیست.

نباید از یاد برود که مصری ها چه در دوران مبارک، چه بعد از آن در دوران کوتاه مرسی و چه اکنون بازیگران ماهری در صحنه بین الملل بوده اند و همیشه سعی دارند با مطرح کردن اختلاف خود با یک طرف قضیه امتیازات متعددی از طرف های دیگر قضیه دریافت کنند. اکنون شرایط به نحوی است که مصری ها می توانند با مانورهایی که مبتنی بر نزدیکی با روسیه است از یک طرف غربی ها و آمریکایی ها را تهییج و تشویق کنند برای کمک بیشتر به مصر و از سوی دیگر عربستان سعودی را از این جهت نگران کنند که مصر از صف متحدان عربستان خارج خواهد شد.

واقعیت این است که با این بازی می توانند از هر دوطرف امتیاز بگیرند. از طرفی دیگر ایران همیشه به مصر به عنوان کشوری فرهنگی در دنیا عرب نگریسته است. با وجود تمام تبلیغات عربستان وگروه های مخالف در مصر مبنی براین که ایران خواهان شکاف درکشورهای عربی است اما ایران هیچگاه چنین عملی انجام نداده و همیشه به مصر به عنوان دروازه فرهنگی دنیا عرب نگاه می کند و نزدیکی به مردم مصر را به سود دنیا اسلام می داند.

سوءتفاهمات موجود بین دوکشور می تواند در درازمدت حل شود اما تاکتیک مناسب ایران در این مقطع این است که بدون اینکه وارد رقابت با کشوری دیگر شود، حسن نیت خود را به مصری ها نشان دهد و برای رفع نیاز نفتی آن کشور اعلام آمادگی کند. این حرکتی است که اگر هم در بین دولتمردان مصری از آن استقبال نشود، در بین روشنفکران و افکار عمومی مصر تاثیر مثبت خود را خواهد داشت.

ایران نه به خاطر مقابله با عربستان سعودی، بلکه به علت توجه به مصر به عنوان کشور مهم و فرهنگی در دنیای عرب باید با مصر ارتباط موثر برقرار کند. ایران نباید نگاه خوش بینانه داشته باشد که فکر کند اختلاف مصر با عربستان باعث خواهد شد که مصر، عربستان را از دست دهد، زیرا این اتفاق نخواهد افتاد.

و نباید بدبین باشد که هیچ گونه حرکتی نکند و از فرصت به وجود آمده استفاده ای نبرد. با علم به اینکه مصر به دنیا عرب و عربستان نیاز دارد، اگر ایران نیازش را برطرف کند، مصر چه کمک ایران را بپذیرد و چه رد کند، ایران پیروز است.

30 درصد غذای مصرفی ایرانیان، اضافی است
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات